Tvorba provozní dokumentace

Na základě dlouholetých zkušeností s tvorbou provozní dokumentace pro spouštění a provoz jaderných elektráren Dukovany a Temelín zpracujeme následující dokumenty:

 

  • pracovní postupy,
  • operativní programy,
  • programy zkoušek,
  • provozní předpisy,
  • studijní materiály (zdůvodnění) k provozním předpisům,
  • školení provozního personálu.

 

Veškerou dokumentaci zpracujeme v souladu s interními předpisy zákazníka i s požadavky dozorných orgánů a příslušných norem.

 

Název projektu:

Systém řízení provozu, údržby a technických změn v JE

Pořizování a aktualizace dat v aplikaci MNT Graf, která integruje funkce řízení provozu, údržby a technických změn. Systém je založen na vizualizaci operativních schémat a logického propojení jednotlivých zařízení. Aplikace systému umožňuje zefektivnit údržbu, zkrátit dobu odstávky a zvýšit bezpečnost práce na JE.

Zákazník: ČEZ, a .s.
Lokalita ČEZ - JE Dukovany
Realizováno: od 2006