Technická podpora dozoru

Společnost TES poskytuje vědecko-technickou podporu národním orgánům jaderného dozoru, jejímž cílem je dosažení nejvyšší možné úrovně jaderné bezpečnosti a zabezpečení při udělování licencí pro provozování či modernizaci jaderného zařízení. Jsme soukromá společnost a naši velkou předností je poskytování těchto služeb nezávisle na vlastnících, provozovatelích, jednotlivých dodavatelích a orgánech jaderného dozoru. V oblasti jaderné bezpečnosti si udržujeme nejvyšší standard znalostí. Dlouhodobé zkušenosti ze spouštění a provozu jaderných reaktorů VVER využíváme také při spolupráci s jadernými dozory a státními orgány v zemích, které svoje jaderné energetické zdroje začínají budovat.

 

V rámci vědecko-technické podpory jaderného dozoru poskytujeme zejména tyto služby:

Výpočetní podpora

Požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti mohou vyžadovat nezávislé posouzení a ověření bezpečnostní analýzy, předkládané provozovatelem jaderného zařízení. K ověřovacím výpočtům používáme široké portfolio pokročilých výpočetních termohydraulických a neutronově-fyzikálních kódů, které prošly hodnocením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Všechny naše výpočtové modely byly validovány na základě dat z reálných provozních podmínek jaderné elektrárny, a dále porovnáním s daty ze spouštěcích testů a zkoušek na odpovídajících experimentálních zařízeních.

Nezávislé posudky

Expertní znalosti v oblasti jaderné bezpečnosti nám dovolují poskytovat specializované konzultace a nezávislé posudky v jednotlivých oblastech za použití nejmodernějších hodnotících metod.  V této oblasti se soustředíme zejména na:

 • Dlouhodobý provoz jaderného zařízení
 • Řízení stárnutí zařízení jaderné elektrárny v souladu s:
   • obecnými poznatky IAEA o problematice stárnutí (IGALL), 
   • časově omezené hodnocení stárnutí (TLAA), 
   • zhodnocení programu řízeného stárnutí (AMR),
   • programy řízeného stárnutí (AMP)
 • Strategie údržby
 • Srovnávací analýza postupů zkoušek
 • Posouzení licenční dokumentace (Periodické hodnocení bezpečnosti, Provozní bezpečnostní zpráva)
 • Instalace a modernizace technologického zařízení
 • Studie proveditelnosti modifikace projektovaného zařízení a její vliv

 

Tvorba bezpečnostních předpisů

 Při spolupráci s jaderným dozorem na přípravě dokumentace využíváme jak naše praktické znalosti z provozu elektrárny, znalosti projektové dokumentace a havarijních provozních předpisů, tak i poznatky a zkušenosti z mezinárodní praxe. Tímto způsobem jsme schopni dosáhnout harmonizace národní legislativy pro jadernou bezpečnost s požadavky mezinárodních organizací jako např. IAEA, WENRA, OECD, Euroatom a další.