Realizace spouštění

Firma TES s.r.o. disponuje odborníky, kteří se mimo jiné podíleli na spouštění JE Jaslovské Bohunice, Dukovany a Temelín i dalších nejaderných zdrojů.

Naše služby v oblasti realizace spouštěcích prací jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech z ČR i zahraničí.

 

V rámci realizace spouštěcích prací Vám můžeme poskytnout následující činnosti:

Připomínkování projektové dokumentace

V průběhu projektové přípravy jsou posuzovány vybrané části projektové dokumentace a na základě zjištěných skutečností jsou předkládána příslušná doporučení změn resp. doplnění.

 

Zpracování spouštěcí dokumentace

Pro realizaci spouštění jsou zpracovávány příslušné programy jednotlivých etap spouštění a vlastních zkoušek:
•    etapa neaktivního vyzkoušení
•    etapa aktivního vyzkoušení
•    programy předkomplexního vyzkoušení (PKV) zařízení a systémů
•    programy komplexního vyzkoušení (KV) zařízení a systémů
•    testy fyzikálního a energetického spouštění včetně dynamických zkoušek.

 

Realizace testů

Proces vlastního provedení testů PKV a KV, etapových programů a testů FS a ES včetně dynamických zkoušek zahrnující jejich přípravu, ověření připravenosti relevantního zařízení, vlastní realizaci spolu s koordinací, technickým zabezpečením a návaznostmi.

 

Realizace nestandardního měření

V průběhu realizace spouštění jsou prováděna doplňková měření uzlů technologických a elektrických zařízení s využitím jiné instrumentace než instalované s cílem komplexního prověření jejich funkce.

 

Výpočtová podpora spouštění

V průběhu realizace spouštění provádění prediktivních a ověřovacích výpočtů konečných a přechodových a režimových stavů bloku s cílem odhalit možná úskalí resp. potvrdit provedené predikce.

 

Vyhodnocení

V průběhu realizace spouštěcích prací jsou bezprostředně po realizaci dílčích testů prováděna operativní vyhodnocení a s časovým odstupem vyhodnocení závěrečná:

  • vyhodnocení testů PKV a KV,
  • vyhodnocení testů FS a ES, včetně dynamických zkoušek
  • vyhodnocení etap spouštění - vyhodnocení NAV a AV

 

Název projektu:

Tvorba a realizace programů spouštění bloků JE po zvýšení výkonu

Zpracování programů, příprava realizace, zajištění vlastní realizace a vyhodnocení zkoušek včetně koordinace vlastních prací při uvádění bloků EDU po modernizaci systému kontroly a řízení, sekundárního okruhu a po zvýšení výkonu bloku.

Zákazník: Škoda Praha INVEST, s.r.o.
Lokalita ČEZ - JE Dukovany
Realizováno: 2008 - 2012

 

 

Název projektu:

Spouštění ochran a buzení generátorů

Zpracování programů a realizace primárních zkoušek elektrických ochran, systémů synchronizace a budicí soupravy Siemens.

Zákazník: SIEMENS
Lokalita Nyirseg (Maďarsko), Krasavino (Rusko), Soul (Korea)
Realizováno: 2009-2010

 

 

Název projektu:

Tvorba a realizace programů spouštění klasických elektráren

Zpracování programů, příprava realizace a vyhodnocení zkoušek při uvádění klasických elektrárenských bloků do provozu po jejich celkové modernizaci.

Zákazník Škoda Praha INVEST, s.r.o.
Lokalita ČEZ - Elektrárna Tušimice a Prunéřov
Realizováno: od 2008