Příprava a realizace zkoušek zařízení

Firma TES provádí zkoušky těchto zařízení:

Točivé stroje

 • generátory
 • elektromotory
 • čerpadla
 • hydraulické a teplotechnické celky

 

Transformátory, včetně:

 • ovládacích automatik
 • elektrických ochran
 • regulačních obvodů
 
Zkoušky zaměřujeme především na:
 • ověření a doložení správné funkce zařízení (projektových parametrů
 • identifikaci abnormálních dějů na zařízení
 • určení příčin dějů a návrh nápravných opatření

 

Po dohodě se zákazníkem poskytujeme veškeré služby související se zkouškami zařízení. Mimo jiné se jedná např. o tyto doplňující služby:

 • navrhneme místa měření
 • vyhotovíme program měření
 • realizujeme měření
 • provedeme analýzu výsledků měření
 • vyhotovíme zprávu o provedeném měření

 

Ke zpracování získaných dat využíváme vlastní softwarové produkty GRAF a LOGA.

 

Název projektu:

Pravidelné zkoušky funkce bezpečnostních systémů JE

Zpracování programů, realizace a vyhodnocení pravidelných zkoušek bezpečnostních systémů včetně napájení, které jsou vyžadovány SÚJB z pohledu jaderné bezpečnosti.

Zákazník: ČEZ, a .s.
Lokalita ČEZ - JE Dukovany, JE Temelín
Realizováno: od 1992