Pobočkový diagnostický systém

Jedná se o pokročilý diagnostický systém, který umožňuje provozovateli jaderné elektrárny včas identifikovat existující nebo hrozící poruchy a přijímat nápravná opatření dříve než dojde k poškození zařízení či ohrožení bezpečnosti systémů a komponent jednotlivých zařízení.

PDS poskytuje cenné informace pro plánování preventivní údržby a rozvoj společné strategie údržby.

 
Společnost TES vyvinula tento systémy  v  rámci projektu Evropské komise na zvýšení jaderné bezpečnosti TACIS  pro ruský energetický koncern Rosenergoatom. Systém byl úspěšně implementován na jaderné elektrárně Kalininská (Ruská federace), která je součásti koncernu.

 

Funkce systému

 • spolupracuje s různými lokálními diagnostickými systémy a získává od nich potřebné informace
 • sjednocuje a integruje data pro přenos a zpracování
 • ukládá a zpřístupňuje data odborníkům pro další analýzu

 

Charakteristika Pobočkového diagnostického systému

 • Systém je postaven na platformě softwaru Wonderware a obsahuje všechny komponenty pro sběr, zpracování, skladování a vizualizaci dat.
 • Aplikační servery provádí zpracování dat, ukládají je do databáze a poskytují data k zobrazení
 • PDS zpracovává on-line a off-line data (případně umožňuje vkládání dat z mobilních měřicích přístrojů).
 • PDS využívá pro sběr dat kromě standardních DA serverů i speciální DA servery vyvinuté firmou TES s.r.o.
 • Velká pozornost byla věnována problematice informační bezpečnosti.
 • Vizualizace on-line diagnostických parametrů, podmínek a stavu systému je realizována ve  Wonderware InTouch a Active Factory ve formě schemat, grafů a tabulek.
 • Systém zajišťuje včasnou signalizaci a vyhodnocení alarmů o případných odchylkách od normálního provozu.

 

Výhody PDS

 • využívá stávajících lokálních systémů diagnostiky
 • přenáší vybraná data do různých cílových bodů (centrální diagnostická laboratoř, výzkumné ústavy, výrobci zařízení atd.)
 • široké využití předními odborníky
 • systém PDS je otevřený modulární systém
   • počet signálů může být zvýšen
   • mohou být přidány nové diagnostické systémy
   • mohou být připojeny další Jaderné elektrárny

Název projektu:

TACIS - Pobočkový diagnostický systém

 

Pobočkový diagnostický systém byl vyvinut firmou TES v rámci projektu EK TACIS pro ruský koncern Rosenergoatom a po jeho úspěšném dokončení byl implementován na pilotní elektrárně Kalininska (Ruská federace).

Systém slouží pro sběr diagnostických dat z různých zdrojů na JE, jejich zpracování a ukládání do centrální databáze na JE a dále k přenosu do koncernového diagnostického centra v Moskvě. Systém definuje kritéria pro výběr diagnostických metod a předpisů pro zvládání potencionálních bezpečnostních rizik.

Zákazník: Evropská komise
Lokalita koncern Rosenergoatom, JE Kalininska, Ruská federace
Realizováno: 2009 - 2011