Nezávislý dozor nad spouštěním

V rámci spouštění energetických celků, zejména pak jaderných zdrojů, poskytuje společnost TES s.r.o. nezávislý inženýrský dozor nad uváděním jaderných elektráren do provozu a inženýrský dozor při rekonstrukci a modernizaci energetických celků.

Poskytování nezávislého dozoru zahrnuje tyto kroky:

Posouzení vybrané projektové dokumentace

V rámci nezávislého dohledu je v průběhu realizace spouštění posuzována projektová dokumentace se zaměřením na systémy související s bezpečností a zejména jadernou bezpečností.
 

Posouzení spouštěcí dokumentace

V období přípravy na realizaci spouštění jsou z pohledu nezávislého dozoru posuzovány:

  • programy etap spouštění (etapa neaktivního a aktivního vyzkoušení ) a to z hlediska jejich úplnosti vzhledem k požadavkům jaderné bezpečnosti a vyzkoušení zařízení a systémů souvisejících s bezpečností.
  • programy předkomplexního (PKV) a komplexního vyzkoušení (KV) zařízení a systémů souvisejících s bezpečností a dále testů fyzikálního a energetického spouštění včetně dynamických zkoušek zejména z pohledu jaderné bezpečnosti.

 

Posouzení připravenosti k etapám spouštění

V období před zahájením příslušných etap spouštění je posouzena připravenost jednotlivých etap spouštění z pohledu jaderné bezpečnosti respektive připravenosti k vyzkoušení bezpečnostních systémů a systémů souvisejících s jadernou bezpečností. 

 

Dozor nad realizací spouštění

V průběhu vlastní realizace spouštění je prováděn nepřetržitý dozor při spouštění během jednotlivých etap, kontrolující dodržování požadavků jaderné bezpečnosti a upozorňující na případné odchylky resp. jejich neplnění.
 

Realizace nezávislého měření

V případě potřeby či na vyžádání jsou prováděna dodatečná měření zejména při podezření na neplnění projektových resp. bezpečnostních kritérií.

 

Vlastní ověřovací výpočty

V jednotlivých etapách spouštění jsou v případě podezření na neplnění projektových resp. bezpečnostních kritérií prováděny dodatečně výpočty s užitím schválených kódů.

Posouzení vyhodnocení testů a etap spouštění


Nezávisle na vyhodnocení realizátorů spouštění jsou prováděna posouzení výsledků jednotlivých etap a vlastních testů, zejména se zaměřením na jadernou bezpečnost. V některých případech je toto posouzení nahrazováno vlastním nezávislým vyhodnocením.

 

 

 

Název projektu:

Vědecké vedení spouštění

Technická pomoc pro vědecké vedení spouštění prováděná při spouštění bloků Jaderné elektrárny Temelín pro zabezpečení co nejvyšší úroveň dodržování jaderné bezpečnosti a kvality spouštěcích prací. Nepřetržitá směnová služba po dobu aktivního spouštění, spolupráce při vyhodnocování výsledků testů, nezávislé vyhodnocení neaktivního a aktivního spouštění, návrhy změn a zlepšení pro zvýšení bezpečnosti. 

Zákazník: ÚJV Řež, a.s.
Lokalita ČEZ - JE Temelín
Realizováno: 1999 - 2003

 

 

Název projektu:

Inženýrská podpora spouštění JE

 Technická pomoc při najíždění bloků JE za účelem nezávislé kontroly korektního průběhu a správnosti vyhodnocení vybraných zkoušek realizovaných v rámci najíždění po záměně řídicích systémů a při zvyšování výkonu.

Zákazník: ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ - JE Dukovany
Realizováno: 2005 - 2012