Monitorovací systém MOSAD®–6

Stacionární modulární systém určený k nepřetržitému monitorování provozu rozsáhlých elektrických zařízení a systémů a provádění záznamu rychlých přechodných a poruchových dějů. Vychází z osvědčeného systému MOSAD®–5 a MOSAD®–4.

Monitorovací systém MOSAD® - 6

Hodnocení Mezinárodní agentury pro atomovou energii

On-line monitoring elektrozařízení elektrárny Temelín systémem MOSAD® byl misí OSART Mezinárodní agentury pro atomovou energii hodnocen jako „Dobrá praxe v oblasti údržby zařízení“. Tato Zpráva je k dispozici zde

 

Charakteristika systému

1) Trvalé snímání důležitých spojitých a diskrétních parametrů elektrického zařízení (proudy, napětí, stavy spínacích prvků, relé atd.) sadou analogových a dvouhodnotových modulů uspořádaných do měřicích ústředen.
2) Systém složený z libovolného počtu měřicích ústředen, distribuovaný v různých místech, s centrálním ovládáním, ukládáním dat a autodiagnostikou.
3) Jedna analogová měřicí ústředna umožňuje snímání až 120 spojitých parametrů současně.
4) Jedna dvouhodnotová měřicí ústředna umožňuje při plném osazení snímání až 480 diskrétních parametrů současně.
5) Je možné kombinovat analogové (po 8mi vstupech) a dvouhodnotové (po 32 vstupech) měřicí karty v jedné měřicí ústředně.
6) Modulární koncepce dovoluje přizpůsobit systém velikosti monitorovaného zařízení nebo požadavkům zákazníka.
7) Místní nebo vzdálený přístup k systému prostřednictvím WEB rozhraní, možnost světelné signalizace a rozesílání e-mailových zpráv při definovaných událostech.
8) Připojení systému k běžným snímačům elektrických nebo technologických parametrů (měřicí transformátory, provozní čidla) nebo ke kontaktům spínacích prvků (jističe, vypínače, relé).
9) Galvanické oddělení všech vstupů, synchronní vzorkování, možnost připojení časového normálu např. GPS.
10) Časová rozlišovací schopnost až 0,01 ms u spojitých i diskrétních parametrů při plném osazení měřicí ústředny, při minimálním (1 vstupní karta) až 500 ns.
11) Schopnost ukládat průběhy vstupních veličin pouze při jejich změnách.
12) Možnost výpočtu střední, efektivní hodnoty, činného, jalového výkonu, frekvence, fázových posunů, účiníku apod. v reálném čase a jejich trvalého ukládání se zadanou periodou (např. 1 s, 60s, 10 min...).
13) Schopnost získávání dat z externích zařízení prostřednictvím datové komunikace (MODBUS, SPA-BUS, IEC61850…).
14) Původní vyhodnocovací SW GRAF a LOGA umožňující efektivní zpracování zaznamenaných dat, grafické zobrazení časových průběhů měřených parametrů a tisk protokolů.
15) Plně autonomní provoz systému bez nutnosti trvalé obsluhy.
16) Odolná konstrukce vhodná pro průmyslové prostředí.
17) Vysoká spolehlivost systému.

 

Název projektu:

Monitorovací systém elektrozařízení MOSAD®–5

Vývoj, výroba, implementace a provozování modulárního systému MOSAD®–5 (MOnitorovací Systém Analogových a Dvojhodnotových signálů), který slouží k nepřetržitému monitorování provozu rozsáhlých elektrických zařízení a systémů. Systém zaznamenává rychlé přechodné a poruchové děje a slouží k identifikaci příči poruch.

Zákazník: ČEZ, a.s.
Lokalita JE Temelín, JE Dukovany
Realizováno: od 2006

 

 

Název projektu:

Datová rozhraní systému  MOSAD®–5

Vývoj a implementace speciálních datových rozhraní umožňujících rozšíření souboru přímo měřených dat systémem MOSAD®–5 o data z externích ochranných, řídicích a diagnostických systémů.

Zákazník: ČEZ a.s. (Česká republika)
Lokalita JE Temelín, JE Dukovany
Realizováno: od 2005