Monitoring částečných výbojů MOSAD®-MST-PD

MOSAD®-MST-PD - komerčně využitelný měřicí systém určený zejména pro olejové transformátory VVN velkých výkonů.

Detekce a lokalizace částečných výbojů v olejových transformátorech MOSAD®-MST-PD

 

Izolační systém výkonových transformátorů je tvořen kombinací minerálního oleje a celulózového papíru, tedy materiálů, které jsou velmi citlivé na působení provozních degradačních činitelů a jejichž stárnutí může značně ohrozit bezporuchový chod stroje.

Životnost transformátoru je limitována především životností papírové izolace, která je podstatně kratší než životnost ostatních konstrukčních dílů. Jedním z nejdůležitějších parametrů indikujícími stav papírové izolace vinutí je výskyt částečných výbojů. Ke zjištění jejich přítomnosti, úrovně výbojové aktivity a lokalizaci zdroje byl vyvinut systém MOSAD®-MST-PD.


Komerčně využitelný měřicí systém MOSAD®-MST-PD byl vyroben na základě zkušeností a ověřovacích měření prototypu MOSAD®-PD-UHF, který vznikl jako jeden z výstupů projektu FR-TI1/001 realizovaného ve spolupráci TES s.r.o., EGU-HV Laboratory a.s. a ÚTEE FEKT VUT v Brně za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Systém MOSAD®-MST-PD získal na 24. Mezinárodním veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ocenění ZLATÝ AMPER 2015:

https://zvut.cz/tema/tema-f38144/unikatni-system-umi-vcas-varovat-pred-pozarem-v-elektrarnach-d114225

http://www.technikaatrh.cz/elektrotechnika/diagnosticky-system-pro-detekci-a-lokalizaci-castecneho-vyboje-mosad-mst-pd

Vystavovatelé poskytli rozhovor portálu Elektrika.tv:

http://elektrika.tv/video/2015/150402_amper15_vut_egu_diagnosticky_system.mp4

Výhody a využití

  • systém určený pro olejové transformátory vvn velkých výkonů
  • monitorování částečných výbojů za provozu transformátoru
  • senzory zasouvané do předem připravených elektromagneticky „průhledných“ (teflonových) jímek v nádobě transformátoru ve vhodném uspořádání
  • detekce částečných výbojů využívající jejich vyzařování v pásmu UHF (300 MHz až 3 GHz)
  • eliminace vnějšího elektromagnetického rušení
  • schopnost zachycení i nízké úrovně výbojové aktivity, řádově od 100 pC
  • lokalizace zdroje výbojů
  • modifikovaný snímač pro zasunutí do výpustního ventilu nádoby transformátoru v případě, že nádoba transformátoru nedisponuje elektromagneticky „průhlednými“ jímkami