Mobilní měřicí ústředna-MOSAD® MMU

Přenosná měřicí jednotka určená k dočasnému i trvalému snímání spojitých parametrů elektrických nebo technologických zařízení a k záznamu časového průběhu jejich změn při přechodných dějích.

MOBILNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA MOSAD®-MMU

Přenosná měřicí jednotka určená k dočasnému i trvalému snímání analogových a dvouhodnotových parametrů elektrických nebo technologických zařízení a k záznamu časového průběhu jejich změn při přechodných a poruchových dějích. Ústřednu lze využívat při jednorázových ověřovacích provozních testech a zkouškách zařízení nebo ve strážním režimu za normálního provozu.

 

Měřené parametry:

 • analogové elektrické veličiny (napětí, proud)
 • fyzikální veličiny převedené na spojitý elektrický signál (tlak, teplota, průtok, frekvence, výkon, chvění apod.)
 • dvouhodnotové veličiny (stavy kontaktů jističů, relé, vypínačů, stykačů, technologických automatik apod.)

 

Charakteristika:

 • připojení analogových vstupů ústředny ke standardním provozním měřidlům i ke speciálním jednoúčelovým snímačům s elektrickým výstupem,
 • připojení dvouhodnotových vstupů ústředny k bezpotenciálovým kontaktům technologických zařízení nebo ke kontaktům s potenciálem stejnosměrného nebo střídavého nízkého napětí,
 • měření 8 až 80 analogových spojitých signálů současně, při osazení jednou analogovou měřicí kartou (8 vstupů)  je možné využít časové rozlišovací schopnosti až 0,005 ms, při plném osazení ústředny deseti analogovými měřícími kartami až 0,1 ms,
 • měření 32 až 320 dvouhodnotových diskrétních signálů současně, při plném osazení ústředny deseti dvouhodnotovými měřicími kartami (32 vstupů na jednu kartu) a možnost využít časové rozlišovací schopnosti až 0,1 ms,
 • možnost kombinovat analogové (po 8mi vstupech) a dvouhodnotové (po 32 vstupech) měřicí karty v mobilní měřicí ústředně,
 • galvanické oddělení všech analogových vstupů, synchronní vzorkování, záznam definovaných přechodových dějů, nastavitelná délka prehistorie a pohistorie, možnost volby statických a adaptivních spouštěcích podmínek, spouštění od libovolného dvouhodnotového signálu,
 • galvanické oddělení všech dvouhodnotových vstupů, synchronní vzorkování, kontinuální záznam, odolnost proti zavlečenému napětí 230 Vef, automatická detekce kmitajících signálů a jejich SW odpojení,
 • vyhodnocovací SW GRAF a LOGA umožňující efektivní zpracování zaznamenaných dat, grafické zobrazení časových průběhů měřených parametrů a tisk protokolů,
 • časová synchronizace s jinými měřicími zařízeními pomocí systému GPS,
 • možnost plně autonomního provozu ústředny bez nutnosti trvalé obsluhy,
 • odolná konstrukce vhodná pro průmyslová prostředí,
 • vysoká spolehlivost.