Měření fyzikálních veličin

Provádíme krátkodobá i dlouhodobá měření časového průběhu fyzikálních veličin.

Mobilní měřící ústředna

K měření, záznamu a vyhodnocení naměřených dat používáme mobilní měřící ústřednu původní konstrukce, umožňující snímat až šestnáct parametrů současně se vzorkovací frekvencí 6 kHz (100 kHz při snímání pouze jednoho parametru).

Provádíme měření těchto veličin:

  • elektrického proudu a napětí
  • teploty
  • tlaku

 

Rovněž provádíme měření technologických parametrů:

  • objemového průtoku
  • chvění
  • otáček

 

Ústřednu připojujeme k elektrickému výstupu z provozních čidel, měřicích transformátorů, převodníků, případně ze sekundárních měřicích přístrojů trvale osazených v místě měření. Pro měření v místech, která nejsou osazena provozním měřidlem, používáme vlastní čidla a převodníky.

Nestandardní hodnoty napěťových výstupů převádíme na úroveň vhodnou ke zpracování mobilní měřicí ústřednou.

Současně s měřením hodnot parametrů můžeme zaznamenávat také logické stavy komponent technologického zařízení.
Veškerá naměřená data matematicky zpracováváme a graficky zobrazujeme pomocí vyhodnocovacího software GRAF a LOGA.