Jednoúčelové monitorovací systémy

Společnost TES vyvíjí, vyrábí a instaluje měřicí a diagnostické systémy pro měření elektrických i neelektrických veličin. Současně nabízí i kompletní dodávku těchto systémů v konfiguraci dle přání zákazníka.

Nabízíme tyto jednoúčelové monitorovací systémy:

 • Monitor logických vztahů MFV-6
 • Registrátor přepětí HRN - 5
 • Tester rozvaděčů TES-TR 01

 

Monitor logických vztahů MFV-6

Jedná se o autonomní záznamovou jednotku, která umožňuje synchronizované monitorování logických stavů elektrických komponent (relé, jističe, vypínače, spínače) s vysokou rozlišovací schopností.

 

Charakteristika

 • připojení až 32 sledovaných komponent
 • připojení přímo ke kontaktům spínacích prvků (jističe, vypínače, relé)
 • cyklické snímání logického stavu kontaktů (vypnuto-zapnuto) všech připojených komponent se vzorkovací frekvencí 1kHz
 • záznam stavu všech komponent s přesností 1 ms v okamžiku změny stavu jediné z nich
 • záznam reálného času změny stavu komponenty
 • standardní rozlišovací schopnost 1 ms
 • původní vyhodnocovací software LOGA umožňující efektivní zpracování zaznamenaných dat a tisk protokolů s grafickým zobrazením časového průběhu stavu sledovaných komponent
 • plně autonomní provoz jednotky bez nutnosti trvalé obsluhy
 • odolná konstrukce vhodná pro průmyslová prostředí
 • vysoká spolehlivost

 

 Jednotku lze používat k vyhodnocení logických funkcí (automatik) nebo k identifikaci poruch v oládacích obvodech elektrických zařízení.

 

Registrátor přepětí HRN-5

Autonomní jednotka určená k registraci dočasných, spínacích a atmosférických přepětí.

Charakteristika

 • záznam času, v němž napětí na sledovaném zařízení překročilo některou z pěti napěťových hladin
 • napěťové hladiny nastavitelné pro každou fázi v rozsahu 50 až 600 % jmenovitého napětí sledovaného zařízení
 • registrace přepěťového impulsu od šířky 1 µs
 • k dispozici kapacitní děliče pro sítě 6 kV, 24 kV a 400 kV
 • robustní konstrukce s vysokou odolností vůči elektromagnetickému rušení vhodná pro průmyslová prostředí
 • plně autonomní provoz jednotky bez nutnosti trvalé obsluhy
 • původní vyhodnocovací software LOGA umožňující  efektivní zpracování zaznamenaných dat a tisk protokolů
 • vysoká spolehlivost

Registrační jednotka je připojena:

 • v obvodech nn přímo k fázovým vodičům testovacími kabely
 • v obvodech vn ke kapacitním děličům pevně propojeným s jednotivými fázovými vodiči
 • v obvodech vvn k diagnostickému výstupu kapacitních průchodek velkých transformátorů přes vhodně konstruovaný kapacitní člen

 

Tester rozvaděčů TES-TR 01

Tester rozvaděčů TES-TR 01 je určen pro automatizovanou komplexní výstupní kontrolu přístrojového vybavení, vnitřního propojení prvků a svorkovnic vyzbrojených rozvaděčů.

Činnost testeru TES-TR 01

 • Rychlé připojení svorkovnic rozvaděče k testeru je zajištěno pomocí testovacích hlavic.
 • Tester v jednotlivých krocích mění kombinace svorek, na které je přivedeno "pracovní" napětí.
 • V každém kroku je testována přítomnost napětí na všech svorkách rozvaděče a porovnávána s předpokladem, který zaznamenal technik do postupu podle dokumentace rozvaděče.
 • Tester je vybaven multimetrem, který se připojí ve zvoleném kroku na definované svorky a změří požadovaný elektrický parametr. Program vyhodnotí, zda takto získaná hodnota vyhovuje zadanému předpokladu.
 • Tester umožňuje i kontrolu nastavení časových relé.
 • Pokud je nutný zásah obsluhy (přepnutí přepínače, zapnutí jiskřiče apod.), počítač obsluhu vyzve k provedení této manipulace. Test dále pokračuje po potvrzení provedení této manipulace.

Časová náročnost

Celková doba testu jednoho vývodu závisí především na připojení testovací hlavy a množství ručních manipulací v průběhu testu.

Délka jednoho kroku testu je nastavitelná a závislá na použitém přístrojovém vybavení rozvaděče, běžně se pracuje s krokem délky 100 ms.

Délku testu také podstatně ovlivní kroky, v nichž se testují nastavení časových relé.