Integrovaný Informační Systém Elektrárny (IPIS.3D)

Jedním z klíčových předpokladů pro úspěšný provoz jaderné elektrárny je schopnost jejího vedení logicky organizovat a efektivně řídit procesy elektrárny. Účinná implementace a výkon procesů elektrárny musí být podporována integrovaným informačním systémem (IPIS.3D – Integrated Plant Information System).

Prvním krokem je návrh vhodného procesně orientovaného IPIS.3D na základě důkladné analýzy procesů elektrárny a identifikace informačních potřeb provozovatele.

Druhý krok představuje přenos stávajících dat do IPIS.3D. Tato data zahrnují 2D a 3D data/modely, případně jejich doplnění, je-li to potřebné pro efektivní řízení procesů elektrárny.

Významným přínosem správné implementace IPIS.3D je, že bezpečnostní aspekty jsou náležitě zahrnuty do všech činností životního cyklu jaderné elektrárny, včetně vyřazování z provozu.

IPIS.3D projekt

 • Analýza stávajícího a návrh budoucího stavu informační podpory 
 • Projekt IT architektury
 • Implementace světových standardních řešení

Intergraph SmartPlant Enterprise,

ABB AssetSuite,

OSIso PI System,

Schneider Wonderware,

Oracle Primavera,

CSA PanoMap... 

 • Vývoj a implementace specifických řešení

Grafická podpora zajišťování a řízení prací,

LTO suite,

Hodnocení stavu zařízení,

3D aplikace...

 • Integrace zákaznických řešení 
 • Založeno na standardech jako INPO (AP-928, AP-913), IAEA (IGALL), EPRI, ISO, …

IPIS.3D principy

 • Kompletní pokrytí procesů: 

EPC, provozování a vyřazování z provozu 

 • Data centrický přístup 

molekulární struktura dat a jejich vzájemné relace 

 • Řízení dat pouze na jednom místě 

 tzv. „jediné místo pravdy“ 

IPIS.3D hlavní komponenty

 • Řízení konfigurace
 • Řízení prací (řízení údržby)
 • Podpora provozu
 • Hodnocení stavu zařízení 
 • Řízení technologických procesů
 • Datový sklad technologických dat
 • 3D skenování a modelování
 • Business intelligence

 

Název projektu:

 Vývoj a kreslení operativních schémat a sběr dat pro systém IPIS.3D

Projekt je součástí IT podpory procesů JE, který je založen na grafickém prostředí systému MNT Graf. Práce zahrnovala vývoj modelů nových operativních schémat, kreslení operativních schémat na základě zpracovaných modelů a sběr dalších potřebných dat pro integrovaný informační systém JE (IPIS).

Zákazník: ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ-JE Dukovany
Realizováno: 2013-2015

 

Název projektu:

 Zpracování a analýza dat NPP procesů

Cílem projektu bylo analyzovat současný stav procesů informační podpory (analýza současného stavu) a provedení jejich optimalizace (návrh budoucího stavu). Kromě toho projekt mapuje stávající zdrojová data, procesy řízení dat a potřebný rozsah dat pro optimalizaci procesů. Součástí projektu je také vytvoření mladého týmu a předání know-how.

Zákazník: ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ-JE Dukovany a Temelín
Realizováno: 2013-2014