Diagnostika sběracího ústrojí turbogenerátoru MOSAD®-IRIS

Firma TES vyvinula zařízení MOSAD®-IRIS sloužící k diagnostice sběracího ústrojí synchronních generátorů. Diagnostický systém monitoruje rozložení proudů mezi kartáči sběracího ústrojí.

Základní charakteristika

Dlouholeté zkušenosti ukazují, že sběrací ústrojí je jednou z nejporuchovějších součástí turbogenerátoru. Kontinuální  monitoring sběracího ústrojí umožňuje včas zachytit nerovnoměrnosti  v zatížení kartáčů (přetížené nebo proud nevedoucí kartáče) a tím omezit opotřebení sběracích kroužků,  případně zabránit destrukci sběracího ústrojí.

Trvalý přehled o stavu sběracího ústrojí, ať už vzdálený (dozorna, kancelář...)nebo přímo na stání generátoru,  a systém alarmů umožňuje cílené zásahy údržby a zásadně minimalizuje její četnost.

Zařízení měří proud protékající každým kartáčem. Snímač proudu je založen na nepřímé kompenzační metodě měření, využívající magnetický obvod s kompenzačním vinutím, Hallovu sondu a příslušnou elektroniku. Výstupem je proudová smyčka.

 

Byli vyvinuty bezkontaktní snímače snímače proudu IRIS 4.1 pro držák se čtveřicí kartáčů a  IRIS 1.1 pro držáky jednotlivých kartáčů.

Vyhodnocovací a zobrazovací jednotka

 • umístění v blízkosti stroje
 • topologie zobrazení shodná s uspořádáním kartáčů na sběracím ústrojí
 • zobrazení okamžitých hodnot, krátkodobých a dlouhodobých průměrných hodnot
 • statistické vyhodnocení
 • barevné rozlišení velikosti proudu podle limitních pásem
 • parametrické nastvení pro výpočet průměrných hodnot a limitních pásem
 • místní  a dálková poruchová signalizace v případě překročení limitů
 • export dat do nadřazeného systému, archivace dat

Možnosti využití a výhody

 • odvrací poruchu včasným informováním obsluhy
 • zjednodušuje a zefektivňuje údržbu
 • vysoká odolnost v prostředí s vodivým prachem, vibracemi a silným elektromagnetickým rušením
 • prevence proti destrukci sběracího ústrojí
 • možnost on-line propojení s  existujícím informačním systémem
 • vysoká přesnost měření
 • věrohodné informace pro koncepční rozhodnutí - zvlhčování vzduchu, výběr správného typu materiálu kartáčů, úprava povrchu kroužků atd.
 • plně autonomní provoz
 • přizpůsobení snímače konkrétnímu sběracímu ústrojí
 • možnost synchronizace s časovým normálem a ostatními komponentami řídicích a diagnostických systémů

 

Bezpečnost provozu zvyšuje automatické vypnutí elektrického napájení snímačů při vypnutí generátorového vypínače v případě vodíkem chlazených turbogenerátorů.

 

Název projektu:

On-line diagnostika  MOSAD®–IRIS pro sběrací ústrojí turbogenerátoru

Vývoj, výroba, implementace a provozování systému MOSAD-IRIS, který slouží ke kontinuálnímu měření proudů protékajících kartáči sběracího ústrojí. Systém identifikuje vznikající poruchu sběracícho ústrojí a zajišťuje včasné informování obsluhy.

Zákazník: ČEZ, a .s.
Lokalita ČEZ - JE Temelín
Realizováno: od 2005