Aplikace metody MCSA – signaturní analýza proudu motoru

Metoda MCSA (Motor Current Signature Analysis ) patří mezi neinvazivní diagnostické metody indukčních motorů, která umožňuje včasné odhalení poruchy v její prvotní fázi. Společnost TES vyvinula ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně přenosné měřicí zařízení a speciální software, který umožňuje aplikovat tuto metodu s vyšší spolehlivostí a přesností.

 

Analýza  MCSA  je v současné době již široce využívanou metodou diagnostiky indukčních motorů, která umožňuje předcházet neplánovaným odstávkám provozu a snižuje náklady na údržbu bez nutnosti přerušení výrobního procesu.

Výhody metody MCSA

 • snadné provádění měření
 • neinvazivní diagnostická metoda – nevyžaduje přerušení chodu motoru
 • vhodná pro on-line a přenosné monitorovací systémy
 • vysoká spolehlivost měření a ekonomický přínos 

V ideálním motoru jsou přítomny harmonické složky proudů a jakákoliv změna podmínek se odrazí  v produkci dodatečných složek ve frekvenčním spektru. V důsledku toho mohou být různé poruchy motoru identifikovány dle přítomnosti specifických komponent spektra s odpovídající amplitudou.

Použití metody MCSA pro odhalení poruch dle jejich vzniku:

 • Statická a dynamická excentricita
  • statická – vychýlení rotoru mimo osu, osa rotoru nezměněna
  • dynamická – změna rotace osy
 • Vadné rotorové tyče
  • přerušené tyče
  • zvýšený odpor tyčí
  • nerovnoměrnost odporu
 • Poruchy ve statoru
  • poruchy statorového vinutí
  • přerušené statorové vinutí
 • Poruchy ložiska
  •  vychýlení osy

STANDARDNÍ POSTUP MĚŘENÍ:

 Měření standardně probíhá v čtyřech základních krocích, jak je znázorněno na následujícím grafu.

1cz

Parametry měřených signálů musí splňovat minimální požadavky s ohledem na dostatečnou vzorkovací frekvenci, počet bitů a délku signálu tak, aby minimální rozlišení vzorkování bylo 0,25 Hz na spektrální čáru nebo vyšší.

POUŽITÍ METODY:

Ve společnosti TES tuto metodu společně s nově vyvinutým diagnostickým systémem úspěšně využíváme pro periodickou kontrolu motorů hlavních cirkulačních čerpadel na obou českých jaderných elektrárnách. Další důležité motory jsou diagnostikovány jednotlivě dle potřeby.

Diagnostické zařízení a software vyvinuté ve firmě TES pro tuto metodu lze však použít i v klasických průmyslových výrobách, všude tam, kde jsou v provozu indukční motory.