3D modelování

Firma TES s.r.o. používá 3D CAD systém SolidWorks® společnosti SolidVision, který umožňuje vytvářet 3D modely jakéhokoliv výrobku.

3D modelování

Díky parametrizaci lze při návrhu nových výrobků vytvářet nepřeberné množství modifikací základního modelu s minimální časovou náročností. Firma TES disponuje týmem zkušených odborníků, kteří Vám v oblasti 3D modelování mohou nabídnout následující služby:

 • Modelování na zakázku podle dodané dokumentace.
 • Animace vytvořených 3D modelů pro montážní, prezentační a obchodní účely.
 • Prezentace virtuálních výrobků na webu.
 • Sdílení 3D modelů zákazníkem v prostředí eDrawings.
 • Základní statická pevnostní analýza MKP (napětí a deformace).
 • Vytvoření standardní 2D výkresové dokumentace z hotového 3D modelu.
 • Vytváření katalogových listů.
 • Vytváření geometrických modelů pro CFD analýzy proudění a tepelných procesů.

 

Modelování na zakázku

Podle dodané dokumentace vytvoříme virtuální 3D parametrické modely výrobků nebo jejich sestav. Dodaná dokumentace může být v papírové podobě nebo ve formátech jiných CAD systémů (např. Autodesk Inventor, CATIA Graphics, Mechanical Desktop, Parasolid, Pro/ENGINEER, Unigraphics). Prostředí SolidWorks® umožňuje vytvářet následující základní typy modelů:

 • objemové modely - hlavní atribut je objem materiálu
 • plošné modely - hlavní atribut je plocha/povrch materiálu
 • svařované součásti
 • plechové součásti
 • formy pro odlévání
 • kinematické sestavy - sestavení součástí umožňující vzájemný pohyb včetně animace tohoto pohybu

Prezentace virtuálních výrobků na webu

 SolidWorks® umožňuje vytvořit z vašeho návrhu www stránku s virtuálním modelem, který je možné otáčet, pohybovat s jednotlivými díly, skrývat je apod. Výsledek je potom možné prohlížet standardním webovským prohlížečem. Z každého návrhu lze též vygenerovat prezentační obrázky ve fotorealistické kvalitě.

eDrawings

Prohlížeč eDrawings slouží k prohlížení a publikování modelů a výkresů vytvořených v SolidWorks®. Zákazníci nemusí mít SolidWorks®, aby si mohli prohlédnout vytvořený model, zjistit základní geometrické rozměry, nebo přehrát animaci. Prostřednictvím eDrawings mohou vidět každý detail modelu včetně výkresu. eDrawings umožňuje měření v modelu, vytváření pohledů, řezů, přidávání komentářů a poznámek a export obrázků v běžných formátech (BMP, JPG, GIF, …).

 

 

Název projektu:

Interaktivní virtuální 3D model jaderného bloku s reaktorem VVER-440/213

Pro potřeby TPS (technické podpůrné středisko) a pro výcvik personálu byl pro ČEZ a.s. vypracován komplexní virtuální 3D model primárního okruhu a stavební části hermetických prostor jaderného bloku VVER-440/213. Jako referenční blok byl pro vytvoření 3D modelu vybrán 1. RB JE Dukovany. Virtuální 3D model poskytuje uživateli komplexní informaci o koncepci, rozmístění a návaznostech reaktoru a hlavních systémů primárního okruhu bloku, stavební části KP s únikovými cestami a manipulačními prostory, umístění čidel vodíku v KP, pasivních rekombinátorů, měření hladiny a teploty v boxu, zaústění vzduchotechniky a umístění odběrů pro vyhodnocení radiační situace v kontejnmentu. Virtuální model byl vytvořen v prostředí 3D modeláře SolidWorks a pro potřeby zákazníka vyexportován v prostředí prohlížeče eDrawings, což umožňuje práci s modelem na běžném PC.

Zákazník: ČEZ a.s.
Lokalita JE Dukovany
Realizováno: 2006 - 2007

 

 

Název projektu:

Výpočtové analýzy nadprojektových událostí pro JE Dukovany

V rámci tohoto projektu byla provedena řada výpočtových analýz nadprojektových událostí na blocích JE Dukovany s reaktory typu VVER-440 pro vývoj a validaci nových předpisů AM (Accident Management). Při analýze nadprojektové události „extrémní vítr“ byly v prostředí CFD kódu FLUENT provedeny výpočty zaplavení terénu v okolí chladících věží obou hlavních výrobních bloků JE Dukovany po úniku z porušených vratných tras systému technické vody. Na základě CFD výpočtů byla stanovena strategie zásahů operativního personálu v případě této nadprojektové události.

Zákazník: ČEZ a.s.
Lokalita JE Dukovany
Realizováno: 2012