Logo EU OPIC

Logo MPO

 

Projekty s finanční podporou Evropské Unie

 

 

Vývoj  senzorů  částečných výbojů v pásmu UHF

Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno vyvíjí inovované senzory pro detekci částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech. Systém detekce částečných výbojů je jedním ze zásadních prvků monitoringu stavu transformátorů. Systém založený na snímání a zpracování elektromagnetického signálu v kmitočtovém pásmu UHF (300-3000 MHz) je vývojově nejpokročilejší a umožňuje mimo detekce i prostorovou lokalizací místa vzniku výboje. Součástí senzoru je aktivně řízená elektronika pro předzpracování signálu a přenos signálu do hlavní jednotky systému. Vzhledem k prostředí použití musí být senzory koncipovány s ohledem na klimatickou, elektromagnetickou a mechanickou odolnost.
Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012949 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech

V rámci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011478 je prováděn transfer znalostí v oblasti výpočtů krize varu z FEKT VUT Brno do frmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků. Cílem tohoto transferu je ve firmě TES s.r.o. urychlit inovační proces a tím zvýšit úroveň a rozšířit segment služeb firmy v oblasti bezpečnostních analýz spojených s výpočty krize varu. V rámci projektu budou zavedeny a validovány výpočtové programy, korelace a metodiky potřebné pro výpočty krize varu v bezpečnostních analýzách jaderných zařízení pracovníky firmy TES s.r.o. Projekt rovněž umožní rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

 

Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy JE

Projekt s reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009811 je zaměřen na vývoj komplexního CFD modelu jaderného reaktoru a provedení CFD výpočtů míchání chladiva v reaktoru VVER-1000. Výstupy vypracované ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni budou ve firmě TES s.r.o. využívány pro další vývoj (inovaci) a validaci výpočtových modelů a programů pro bezpečnostní analýzy jaderných bloků s reaktory typu VVER 1000 v režimech a stavech, kde pro validaci nemohou být použita data z reálných jaderných bloků nebo z experimentálních zařízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

 

Neutronově-fyzikální výpočty pro JE

Projekt z dotačního programu "Partnerství znalostního transferu"

V rámci projektu z dotačního programu "Partnerství znalostního transferu" bude proveden transfer znalostí z oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů z Vysokého učení technického v Brně (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) do firmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků. Cílem transferu je ve firmě TES urychlit inovační proces vytvořením a validací výpočtových programů a modelů umožňující provádění náročných kombinovaných termo-hydraulických a neutronově-fyzikálních výpočtů jaderných bloků a rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschonost.

Projekt: 

Analýza stavu asynchronních motorů na základě měření statorových veličin

Projekt je zaměřen na vývoj specifického softwaru pro analýzu signálů měřených na napájecích vedeních výkonných asynchronních motorů. Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky (UTEE) a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického v Brně (VUT) tak reaguje na požadavky na komplexní nedestruktivní diagnostiku technického stavu motorů prováděnou za provozu soustrojí bez nutnosti jeho odstavení. Software je klíčovou součástí metody diagnostiky stavu asynchronních motorů umožňující periodické analýzy s cílem porovnání vývoje technického stavu motoru v rámci plánu prediktivní údržby a řízení jejich životnosti. Software společně s měřicím zařízením bude pravidelně využíván pro technické analýzy velkých motorů v jaderných i klasických elektrárnách, případně dalších průmyslových podnicích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).