EKOLOGIE

EDU panorama 1

 

Společnost TES s.r.o. je od roku 2003 certifikována dle normy ISO 14001 - systém environmentálního mangementu. V souladu s touto normou jsou zpracovány vnitřní směrnice společnosti, které umožňují minimalizovat zátěž na životní prostředí při všech výrobních i nevýrobních procesech společnosti. V souladu s touto normou je upraveno nakládání s odpady, zacházení s chemickými látkami a materiály, péče o čistou vody a ovzduší.

 

CQS_zeleny_small

Dle normy ČSN EN ISO 14001

je naše společnost certifikována od r. 2003.

 

Legislativa samotná však není hlavním motivem, proč ve společnosti TES s.r.o. dbáme na ochranu životního prostředí. Je to zejména zájem a  osobní přístup většiny zaměstnanců a jejich kladný  vztah k přírodě.