07.5.2014 10:30:10

Uvádění do provozu nových nouzových generátorů na elektrárnách Temelín a Dukovany

V letošním roce se naše firma TES s.r.o. v lokalitách obou českých jaderných elektráren aktivně podílí na činnostech spojených s uváděním do provozu nově instalovaných zdrojů elektrické energie. Generátory s dieselovými motory  (označované také anglickou zkratkou AAC DG) jsou určené jako nouzový zdroj energie pro případ úplného výpadku elektrického napájení elektrárny označovaného jako SBO (Station Blackout). Instalace a oživení dalších nouzových zdrojů patří do série opatření, ke kterým se obě jaderné elektrárny zavázaly v návaznosti na havárii jaderné elektrárny Fukushima.

Pracovníci naší firmy byli pověřeni tvorbou programů zkoušek určených pro komplexní ověření plné funkčnosti a spolehlivosti těchto nově instalovaných nouzových generátorů. Budeme se podílet i na vlastní realizaci zkoušek a testů podle těchto programů, jejichž výsledky budou dokladovat splnění všech technických, funkčních a garantovaných parametrů požadovaných koncovým zákazníkem, společností ČEZ a.s.

Pavel Novotný