06.11.2013 07:10:41

TES na konferenci "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách"

Ve dnech 22. až 24. října se pracovníci společnosti TES zúčastnili 8. konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“ v Srní na Šumavě. Konferenci pořádal Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ve spolupráci se strojními fakultami ČVUT v Praze a ZČU v Plzni, společnostmi ČEZ, a.s. a ÚJV Řež, a.s., Inženýrskou akademií České republiky, ČSNMT a Technologickou platformou „Udržitelná energetika ČR“. Příspěvek a prezentace TES byla věnována on-line diagnostice olejových transformátorů velkých výkonů a detekci a lokalizaci částečných výbojů uvnitř nádoby transformátoru za provozu stroje.

Věra Urbancová