26.5.2014 07:37:30

Prezentace TES na 15. ročníku mezinárodní vědecké konference EPE 2014

Ve dnech 12. až 14. května 2014 se v hotelu Santon v Brně konal 15. ročník  mezinárodní vědeckotechnické konference EPE 2014 (Electric Power Engineering 2014). Konferenci zaměřenou na  problematiku týkající se energetiky a silnoproudé elektrotechniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe pořádalo Vysoké učení technické Brno, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. V rámci jaderné sekce této konference přednesl Ing. Martin Blaha z firmy TES s.r.o. příspěvek s názvem “Validace kódu TRACE na základě experimentálních testů na stendu PSB VVER”.

Ing. Martin Blaha