14.3.2014 08:55:53

Měření vybíjení akubaterií I. kategorie ZN v podmínkách SBO

Na 3. bloku JE Dukovany právě probíhá plánovaná odstávka, v jejímž průběhu naši specialisté provádějí řadu činností. Firma TES při této odstávce mimo jiné realizovala zkoušku reálné vybíjecí doby akubaterií I. kategorie zajištěného napájení 3. reaktorového bloku v podmínkách simulujících úplný výpadek elektrického napájení elektrárny SBO (Station Blackout).

 

Požadavek na provedení této zkoušky vyplývá z Národního akčního plánu opatření po havárii na JE Fukushima. Analogickou zkoušku budeme letos zajišťovat i na JE Temelín.

Jan Frélich