17.4.2014 10:05:22

Měření vlastní spotřeby paroplynového cyklu v elektrárně Počerady

V únoru a březnu 2014 pracovníci naší firmy TES s.r.o. realizovali měření proudových a napěťových poměrů vlastní spotřeby na paroplynovém cyklu v elektrárně Počerady při průběhu záskoků mezi pracovními a rezervními přívody vybraných rozvoden a technologických úsekových rozvaděčů. Dále byly ověřeny proudové a napěťové poměry na vlastní spotřebě při průběhu automatiky postupného spouštění spotřebičů a sekvence zatěžování dieselgenerátoru.

Všechny realizované zkoušky dopadly úspěšně a výsledky měření a jejich vyhodnocení budou sloužit budoucímu provozovateli k získání základních informací o průbězích elektrických veličin v provozních stavech, které v reálném provozu mohou nastat a také ke kontrole projektovaných parametrů vlastní spotřeby paroplynového cyklu v elektrárně Počerady.

Ing. Oto Mareček