10.6.2014 16:19:02

Měření elektrických parametrů nouzového generátoru na 2. bloku JE Temelín

Ve dnech 4. a 5. června 2014 byl v lokalitě elektrárny Temelín úspěšně uveden do provozu nově instalovaný generátor s dieselovým motorem určený jako nouzový zdroj elektrické energie pro případ úplného výpadku elektrického napájení elektrárny, označovaného jako SBO (Station Blackout).
V průběhu zkoušek uvádění generátoru do provozu pracovníci naší firmy TES s.r.o. úspěšně odměřili a vyhodnotili průběhy všech důležitých elektrických veličin dokladujících dodržení technických a garantovaných parametrů generátoru požadovaných koncovým zákazníkem, společností ČEZ a.s.

Generátor na 2. bloku JE Temelín je první ze série celkem čtyř nově projektovaných nouzových zdrojů v návaznosti na požadavky vyplývající z výsledků zátěžových testů provedených po havárii jaderné elektrárny Fukushima. Ještě v roce 2014 bude zprovozněn další generátor na 1. bloku JE Temelín a dva na JE Dukovany.

Ing. Oto Mareček