10.6.2014 16:01:03

Instalace zařízení pro diagnostiku částečných výbojů generátoru 1000 MW na ETE

V průběhu odstávky 2. výrobního bloku na jaderné elektrárně Temelín pracovníci TES s.r.o. provedli ve spolupráci s firmami BRUSH SEM s.r.o. a Tectra a.s. instalaci systému TurboGuard II pro měření částečných výbojů generátoru 1000 MW. Diagnostiku částečných výbojů je vhodné instalovat u generátorů vyšších výkonů hlavně s ohledem na vyšší výstupní napětí a tedy vyšší namáhání izolačního systému generátoru. Účelem měření částečných výbojů je včasná predikce závady izolačního systému generátoru ještě před rozvinutím závažné poruchy.

Ing. Milan Kasárník