17.10.2014 10:24:50

Instalace zařízení pro diagnostiku částečných výbojů generátoru 1000 MW na ETE – 1.HVB

Při odstávce 1. výrobního bloku na jaderné elektrárně Temelín pracovníci TES s.r.o. provedli ve spolupráci s firmami BRUSH SEM s.r.o. a Tectra a.s. instalaci systému TurboGuard II pro měření částečných výbojů generátoru 1000 MW. Při instalaci byly implementovány  zkušenosti získané z instalace totožného zařízení na 2. výrobním bloku  před několika týdny.

Optimalizován byl především proces vyčítání, ukládání a předběžné analýzy záznamů dat. Pro tyto účely je kromě softwarového rozhraní PDWiew využíváno i webové rozhraní systému NEMES (distribuovaný monitorovací systém elektrických a technologických parametrů vlastní spotřeby a vyvedení výkonu elektrárny). Systém NEMES je také využíván pro ukládání záznamů a archivování naměřených dat pro další zpracování.

Ing. Milan Kasárník