18.7.2014 07:59:27

Diagnostické systémy TES na workshopu MAAE o programech preventivní údržby

Ve dnech 23. – 26. června 2014 se společnost TES zúčastnila regionálního workshopu na téma aplikace programů preventivní a prediktivní údržby, který se konal ve spolupráci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a jaderné elektrárny Dukovany.
Cílem workshopu byla výměna aktuálních zkušeností z implementace programů preventivní údržby a prezentace praktických příkladů, které poskytly mezinárodnímu auditoriu informace o vhodných metodách, technologiích a přístupech použitelných v rámci optimalizace údržby jaderných zařízení.

TES s.r.o. zde prezentoval diagnostické a monitorovací systémy, které byly vyvinuty a implementovány na českých jaderných elektrárnách (Temelín, Dukovany) i v zahraničí (např. na ruských elektrárnách). Součástí workshopu byla exkurze odborníků na jednotlivých dotčených systémech elektrárny Dukovany včetně ukázky diagnostického systému MOSAD-5 (diagnostika elektrozařízení) a MOSAD-MST (diagnostika transformátorů).
Workshopu se účastnili odborníci zainteresovaní v oblasti LTO, prodlužování životnosti jaderných zařízení a relevantních odborných oblastí z České republiky, Slovenska, Ruska, Arménie, USA, Švédska, Litvy, Maďarska, Rumunska, Turecka a Koreje.

Ing. Věra Urbancová