Jednání Elektrotechnické Rády Koncernu Rosenergoatom

14.10.2016

inbodmhbhebjmknj

Ve dnech 12. až 13. října 2016 se pracovníci společnosti TES s.r.o. zúčastnili jednání Elektrotechnické Rády Koncernu Rosenergoatom na téma: „Zvyšování spolehlivosti elektrotechnického zařízení“. Expert společnosti TES Aleksandr Bredykhin prezentoval příspěvek „Systémy monitoringu a diagnostiky“. Setkání bylo pro firmu velmi přínosné. TES měla možnost se obeznámit s moderními trendy zvyšování spolehlivosti elektrických zařízení pro jaderné elektrárny.

STUDENTSKÝ MARATON Biskupice 2016

23.09.2016

05-studenti_a_lektori_640

Firma TES se stala opět sponzorem "STUDENTSKÉHO MARATONU Biskupice 2016" pořádaného Rescue Team Vysočina. Během 24 hodinového maratonu si studenti lékařství při simulovaných úkolech vyzkoušeli své praktické schopnosti záchranářských zákroků při mimořádných situacích. Většinou své úkoly zvládli výborně, což je pro nás všechny příslibem, že v případě potřeby bude o nás v budoucnosti dobře postaráno.

Prezentace TES na mezinárodní vědecké konferenci Diagnostika 16

12.09.2016

Diagnostika 16

Společnost TES se ve dnech 6. až 8. září 2016 zúčastnila mezinárodní vědeckotechnické konference Diagnostika '16 (CDEE 2016), která se konala pod záštitou elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Program konference se věnoval především problematice diagnostiky a měření v oblastech elektrotechniky a elektrotechnologie. TES se ve svém příspěvku zaměřila na monitorovací a diagnostické systémy elektrického zařízení energetických bloků. V rámci prezentace byl představen nový monitorovací systém MOSAD®-6, který firma TES vyvinula za finanční spoluúčasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu FR-TI3/016.

LETNÍ ŠKOLA JADERNÉHO INŽENÝRSTVÍ 2016

10.09.2016

05-studenti_a_lektori_640

Firma TES s.r.o. společně s ČEZ, a.s. podpořila Letní školu jaderného inženýrství 2016, kterou v Počátkách na Vysočině organizuje Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně a Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze.  Dne 9. září odstartoval sedmidenní intenzivní kurz, který se zaměřuje zejména na specializované oblasti jaderné energetiky, kterým není při klasické výuce věnován dostatečný prostor. Letošní ročník je věnovaný dlouhodobému provozu jaderných elektráren. Kromě nových poznatků a informací mají studenti možnost setkat se během kurzu s mnoha odborníky jako např. předsedkyní SÚJB Danou Drábovou, ředitelem JE Temelín Bohdanem Zronkem a dalšími. Zajímavý program je pro studenty připraven v jaderné elektrárně Temelín, kde budou na simulátoru demonstrovány abnormální a havarijní stavy bloku s reaktorem VVER-1000.