Použití metody MCSA pro diagnostiku motorů hlavních cirkulačních čerpadel na JE Temelín

25.01.2017

mcsa

Pracovníci TES nedávno provedli pravidelnou diagnostiku motorů hlavních cirkulačních čerpadel na JE Temelín. Při těchto zkouškách byla úspěšně aplikována metoda MCSA (Motor Current Signature Analysis), která umožňuje včasné odhalení poruchy vznikající na statoru a rotoru u indukčních motorů. Tato metoda vyžaduje pouze jednoduchá měření, která mohou být prováděna bez přerušení provozu zařízení. TES ve spolupráci s Technickou universitou v Brně vyvinula pokročilý software a měřicí zařízení, které zvyšuje přesnost a spolehlivost měření. Ačkoliv firma TES demonstrovala použití MCSA pro měření v rámci údržby jaderného zařízení, lze tuto metodu spolu se speciálním softwarem a měřicím zařízením aplikovat ve všech průmyslových oblastech s provozem indukčních motorů.

Neutronově-fyzikální výpočty pro JE

15.12.2016

EU_MPO_PZT_nove2

V rámci projektu bude proveden transfer znalostí z oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů z FEKT VUT Brno do firmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků. Cílem tohoto transferu je ve firmě TES urychlit inovační proces vytvořením a validací výpočtových programů a modelů umožňující provádění náročných kombinovaných termo-hydraulických a neutronově-fyzikálních výpočtů jaderných bloků a rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

PF 2017

13.12.2016

Podepsaní exkluzivní distributorské smlouvy IGG a TES

31.10.2016

Foto

Fadel Saif Al Kaabi, Chief Executive Officer společnosti „Internationál Golden Group“ se sídlem v Abu Dhabi a generální ředitel společnosti TES s.r.o. podepsali 26. 10. 2016 exkluzivní distributorskou smlouvu. Obě firmy se dohodli na spolupráci v oblasti energetiky, radiační techniky a security. Podpis smlouvy je příslibem úzké a tvořivé spolupráce mezi oběma firmami a přispěje TES k rozšíření aktivit v oblasti Arabského zálivu.

« Předchozí 1 3 4 5 6 7 8 9 11 16 21 Následující »