TES na konferenci All For Power Conference 2017 - prevence a diagnostika poruch velkých energetických zdrojů

11.12.2017

Jako pravidelný účastník, i letos se společnost TES zúčastnila dvanácté mezinárodní konference All For Power  Conference 2017, která se konala ve dnech od 30. 11. 2017 do 1. 12. 2017 v kongresovém centru hotelu Clarion v Praze. Hlavními tématy konference byly zejména investiční energetické celky a možnosti jejich exportu, perspektivy provozu jaderných bloků, údržba a opravy hlavních komponent jaderných elektráren, investice v teplárenství a průmyslové energetice, a další. Tato témata rezonují s obsahem posledního čísla (5/2017) časopisu All for Power, které bylo na konferenci prezentováno.  V souvislosti se zvyšujícími se nároky na údržbu komponent velkých energetických zdrojů zde firma TES publikovala článek o metodě MCSA (Motor Current Signature Analysis), kde se zaměřuje na prevenci a diagnostiku závad a poruch velkých rotorových asynchronních motorů pod zatížením za použití frekvenční analýzy statorového proudu asynchronního motoru.

Velké asynchronní motory o výkonech řádově stovek kW až jednotek MW jsou nasazované v různých průmyslových odvětvích, např. jako pohony ve vlastní spotřebě klasických nebo jaderných elektráren a jsou na ně kladeny vysoké nároky z hlediska spolehlivosti i bezpečnosti provozu. MCSA je spolehlivou a ekonomicky nenáročnou diagnostickou metodou, která umožňuje provozovateli ověření technického stavu motoru a včasnou identifikaci poruchy rotoru či statoru bez přerušení provozu analyzovaného motoru. 

Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy JE

16.11.2017

V říjnu dokončili pracovníci TES ze sekce výpočtových analýz a jaderné bezpečnosti projekt „Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy jaderné elektrárny. V rámci projektu byl ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni  vyvinut pokročilý CFD model jaderného bloku s reaktorem VVER-1000 a provedení CFD výpočtů míchání chladiva v reaktoru.  Výstupy projektu budou ve firmě TES využity pro inovaci a validaci výpočtových modelů v prostředí systémových programů RELAP5 a TRACE pro bezpečnostní analýzy jaderných bloků s reaktory VVER-1000 v režimech a stavech, kde pro validaci nemohou být použita data z reálných jaderných bloků nebo experimentálních zařízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Prezentace TES na elektrotechnické radě ruského koncernu ROSENERGOATOM

16.10.2017

Společnost TES s.r.o. se ve dnech 9. až 13. října 2017 zúčastnila vědeckotechnické rady na téma "Zvýšení spolehlivosti elektrotechnického zařízení", která se konala pod záštitou koncernu Rosenergoatom v Moskvě.  Programkonference se věnoval především problematice diagnostiky, měření a nasazených zařízení v oblastech elektrotechniky a elektrotechnologie jaderných elektráren. Firma TES s.r.o. ve svém příspěvku představila nové WEBové rozhraní monitorovacího systému MOSAD®-5 nasazeného na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a dále se zaměřila na diagnostiku stavu asynchronních motorů měřením a analýzou elektrických veličin.

Diagnostika TES na mezinárodní vědecké konferenci DEZ 2017

04.10.2017

Společnost TES s.r.o. se ve dnech 19. až 20. září 2017 zúčastnila mezinárodní vědeckotechnické konference DEZ 2017 (Diagnostika elektrických zariadení), která se konala pod záštitou Elektrotechnické fakulty ŽU v Žilině.  Program konference se věnoval především problematice diagnostiky a měření v oblastech elektrotechniky a elektrotechnologie. Firma TES s.r.o. se ve svém příspěvku zaměřila na diagnostiku stavu vn asynchronních motorů měřením a analýzou elektrických veličin. V rámci prezentace byl také představen monitorovací systém MOSAD®-6 využívaný při této diagnostice, který firma TES s.r.o. vyvinula za finanční spoluúčasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu FR-TI3/016.

« Předchozí 1 3 4 5 6 7 8 9 13 18 24 Následující »