Rozhovor s výkonným ředitelem společnosti TES s.r.o. Otou Marečkem pro časopis All for Power

29.03.2018

Oto Mareček pro AllforPower

„Naším cílem je aplikovat při údržbě jaderného zařízení nové nedestruktivní diagnostické metody“ říká v rozhovoru pro letošní první vydání časopisu All for Power Oto Mareček, výkonný ředitel společnosti TES s.r.o.

Ing. Oto Mareček nastoupil do společnosti TES s.r.o. po absolvování Fakulty elektrotechniky Vysokého učení technického v Brně a od té doby se jako specialista pro elektrickou část jaderných elektráren VVER-1000/V320 a VVER-440/V213  podílel na řadě investičních akcí řešících modernizace a uvádění do provozu elektrických zařízení v lokalitách jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Od roku 2004 působil na pozici vedoucího projektu a od roku 2013 byl vedoucím sekce elektro. Výkonným ředitelem společnosti byl jmenován 1. 9. 2017.

 V rozhovoru pro časopis All for Power představuje Ing. Oto Mareček firmu TES s.r.o. a její organizační strukturu, přibližuje činnosti a významné projekty jednotlivých specializovaných sekcí.  Více o tom, v čem spočívá technická podpora provozu jaderné elektrárny poskytovaná firmou TES s.r.o., a také o aplikaci nedestruktivních diagnostických metod či o realizaci projektů souvisejících se zajištěním jaderné bezpečnosti na českých i slovenských jaderných elektrárnách se můžete dočíst v rozhovoru, jehož celé znění naleznete zde:  

Pozvánka na 15. ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM

28.03.2018

Společnost TES s.r.o. s radostí podporuje letošní již 15. ročník benefičního koncertu Děti dětem. Koncert se koná v pátek dne 13. 4. 2018 v Třebíči, v divadle Pasáž od 16:30 hod. Kromě neobvyklého zážitku z  hudebních a tanečních vystoupení dětí také podpoříte dobrou věc. Letošní benefice bude věnována ekoncentru Chaloupky o.p.s. a jejich novému pracovišti Zahrada u řeky v Třebíči. Další část výtěžku je určena k nákupu hudebních nástrojů pro terapii „Snoezelen“ Rané péče Třebíč. Jistě Vás zaujme netradiční složení orchestru i tanečníci. Jsou to převážně děti ze základní umělecké školy v Třebíči a Náměšti nad Oslavou, k učinkování jsou však zvaní všichni „talentovaní i netalentovaní“, jak říká pan Bac. Frank Spekhorst, předseda občanského sdružení KidsForKids, které celý koncert organizuje pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina pana MUDr.  Jiřího Běhounka a H.E. ret.  Magdy Vašáryové.

PF 2018

15.12.2017

PF2018_TES_cz

TES na konferenci All For Power Conference 2017 - prevence a diagnostika poruch velkých energetických zdrojů

11.12.2017

Jako pravidelný účastník, i letos se společnost TES zúčastnila dvanácté mezinárodní konference All For Power  Conference 2017, která se konala ve dnech od 30. 11. 2017 do 1. 12. 2017 v kongresovém centru hotelu Clarion v Praze. Hlavními tématy konference byly zejména investiční energetické celky a možnosti jejich exportu, perspektivy provozu jaderných bloků, údržba a opravy hlavních komponent jaderných elektráren, investice v teplárenství a průmyslové energetice, a další. Tato témata rezonují s obsahem posledního čísla (5/2017) časopisu All for Power, které bylo na konferenci prezentováno.  V souvislosti se zvyšujícími se nároky na údržbu komponent velkých energetických zdrojů zde firma TES publikovala článek o metodě MCSA (Motor Current Signature Analysis), kde se zaměřuje na prevenci a diagnostiku závad a poruch velkých rotorových asynchronních motorů pod zatížením za použití frekvenční analýzy statorového proudu asynchronního motoru.

Velké asynchronní motory o výkonech řádově stovek kW až jednotek MW jsou nasazované v různých průmyslových odvětvích, např. jako pohony ve vlastní spotřebě klasických nebo jaderných elektráren a jsou na ně kladeny vysoké nároky z hlediska spolehlivosti i bezpečnosti provozu. MCSA je spolehlivou a ekonomicky nenáročnou diagnostickou metodou, která umožňuje provozovateli ověření technického stavu motoru a včasnou identifikaci poruchy rotoru či statoru bez přerušení provozu analyzovaného motoru.