Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy JE

16.11.2017

V říjnu dokončili pracovníci TES ze sekce výpočtových analýz a jaderné bezpečnosti projekt „Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy jaderné elektrárny. V rámci projektu byl ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni  vyvinut pokročilý CFD model jaderného bloku s reaktorem VVER-1000 a provedení CFD výpočtů míchání chladiva v reaktoru.  Výstupy projektu budou ve firmě TES využity pro inovaci a validaci výpočtových modelů v prostředí systémových programů RELAP5 a TRACE pro bezpečnostní analýzy jaderných bloků s reaktory VVER-1000 v režimech a stavech, kde pro validaci nemohou být použita data z reálných jaderných bloků nebo experimentálních zařízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Prezentace TES na elektrotechnické radě ruského koncernu ROSENERGOATOM

16.10.2017

Společnost TES s.r.o. se ve dnech 9. až 13. října 2017 zúčastnila vědeckotechnické rady na téma "Zvýšení spolehlivosti elektrotechnického zařízení", která se konala pod záštitou koncernu Rosenergoatom v Moskvě.  Programkonference se věnoval především problematice diagnostiky, měření a nasazených zařízení v oblastech elektrotechniky a elektrotechnologie jaderných elektráren. Firma TES s.r.o. ve svém příspěvku představila nové WEBové rozhraní monitorovacího systému MOSAD®-5 nasazeného na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a dále se zaměřila na diagnostiku stavu asynchronních motorů měřením a analýzou elektrických veličin.

Diagnostika TES na mezinárodní vědecké konferenci DEZ 2017

04.10.2017

Společnost TES s.r.o. se ve dnech 19. až 20. září 2017 zúčastnila mezinárodní vědeckotechnické konference DEZ 2017 (Diagnostika elektrických zariadení), která se konala pod záštitou Elektrotechnické fakulty ŽU v Žilině.  Program konference se věnoval především problematice diagnostiky a měření v oblastech elektrotechniky a elektrotechnologie. Firma TES s.r.o. se ve svém příspěvku zaměřila na diagnostiku stavu vn asynchronních motorů měřením a analýzou elektrických veličin. V rámci prezentace byl také představen monitorovací systém MOSAD®-6 využívaný při této diagnostice, který firma TES s.r.o. vyvinula za finanční spoluúčasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu FR-TI3/016.

Zlatá medaile pro Zdeňka Motyčku

08.08.2017

Poděkování a velký respekt od vedení společnosti TES s.r.o. a všech spolupracovníků patří našemu kolegovi Zdeňkovi Motyčkovi za dlouhodobé dárcovství krve. V minulých dnech byl Zdeněk oceněn zlatou medailí prof.  MUDr. J. Janského,  kterou Český červený kříž uděluje za dovršených 40 odběrů krve a krevních složek. Zdeněk pracuje v naší společnosti v sekci výzkumu a vývoje jako specialista HW a SW a krev daruje již od svých osmnácti let.  Je aktivním sportovcem, pečuje o své zdraví a také ho prostřednictvím dárcovství krve sám daruje.  Jeho příkladného jednání si velice vážíme. Těší nás,  že v našem týmu je takových odvážných kolegů více, např. Ivo Brhlík, Lucie Fejtová, Pavel Maxa a další se nechají inspirovat.