On-line monitoring částečných výbojů synchronních generátorů na konferenci v Srní

23.10.2018

Hodnocení životnosti energetických zařízení s cílem prodloužení jejich životnosti v jaderných a klasických elektrárnách bylo ústředním tématem konference v Srní, kterou pořádala společnost VZÚ Plzeň ve dnech 16. -18. října 2018 v obci Srní na Šumavě.

Společnost TES na konferenci prezentovala on-line monitorovací systém částečných výbojů synchronních generátorů 1125 MW. Systém provádí on-line  měření výskytu částečných výbojů ve vinutí statoru přímo za chodu generátoru. Výskyt částečných výbojů vypovídá o postupné degradaci izolačního systému statorového vinutí a včasné monitorování a vyhodnocení dat umožňuje odstranění závady ještě před rozvinutím závažné poruchy. Ing. Oto Mareček (výkonný ředitel TES) dále seznámil přítomné odborníky s nadřazeným diagnostickým a monitorovacím systémem NEMES kam jsou data o výskytu částečných výbojů přenášena prostřednictvím datově komunikačního kanálu a dále zpracovávána.

NEMES je monitorovací systém elektrických a technologických parametrů vlastní spotřeby a vyvedení výkonu elektrárny instalovaný na JE Temelín, který je využíván pro ukládání záznamů, archivování a vyhodnocování naměřených parametrů a dále provádí také synchronizaci s ostatními měřenými signály, rozesílání alarmových hlášek a vizualizaci naměřených dat přes webové rozhraní.

Elektromobil TES na výstavě veteránů IX. South Bohemia Classic 2018

13.09.2018

Elektromobil TES s jeho posádkou se stal v pátek 7.9.2018 součástí mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních vozů IX. South Bohemia Classic 2018. České Budějovice zaplnily tuzemské veteránské automobily a motocykly, které byly vyrobeny v letech 1918 až 1989. Tato akce s úžasnou atmosférou připomínající klasický veteránský sraz Mille Miglia byla organizována při příležitosti 100 let republiky. 

Elektromobil byl pro TES na zakázku vyroben v roce 1994 v Ústavu pro výzkum motorových vozidel Consulting, a.s. Praha na základě vozu Š136 Favorit. Po přestavbě dostalo vozidlo označení PROTOEL 2 a sloužilo k odzkoušení technicko ekonomických parametrů NiCd akumulátorů a rekuperačního nabíjení při brzdění. Dnes, téměř po čtvrtstoletí, je vozidlo stále využíváno firmou TES s.r.o. pro dopravu měřicí techniky a materiálu v areálu jaderné elektrárny Temelín a jedná se o jeden z posledních provozovaných elektromobilů postavených na základě vozu Š136 Favorit  poč. 90. let.

Vozidlo je osazeno nikl-kadmiovou baterií typu STM 5-180 (96 V, 180 Ah) s možností dobíjení rekuperací, elektromotorem typu SM 1610-S9 (96 V, 220 A, 18,5 kW) s klasickou pětistupňovou převodovkou a polovodičovým regulátorem Curtis (USA). Vytápění vozidla zajišťuje teplovodní benzínové topení firmy Eberspächer typu B5W. Baterie vozidla lze nabíjet ze sítě 230 V / 50 Hz nabíječkou, která je součástí vozidla. Přípustná celková hmotnost vozidla činí 1590 kg.

KNIE 2018 - Veletrh korejského jaderného průmyslu

13.09.2018

Poslední srpnové dny strávil náš kolega Jan Frélich z oddělení zahraničního obchodu na pracovní cestě do Jižní Koreje, kde prezentoval společnost TES na veletrhu korejského jaderného průmyslu KNIE 2018. Výstava proběhla ve dnech 29. – 30. srpna 2018 ve městě Gyeongju a byla zaměřena na podporu exportních příležitostí jaderného energetického průmyslu. Význam organizace výstavy pro rozvoj jaderného potenciálu Jižní Koreje potvrzuje silná podpora od zastupitelů provincie Gyeongbuk, města Gyeongju a Korejské energetické společnosti KHNP za sponzorství Korejského ministerstva průmyslu, obchodu a energetiky. Na výstavě se prezentovalo 74 zástupců jaderných elektráren, výzkumných ústavů a zahraničních investorů. Kromě diskusního fóra jaderných expertů a workshopu pro absolventy a studenty z oboru byla součástí osobní jednání s představiteli KHNP a dalších místních dodavatelských firem.

Kromě výstavy se Jan Frélich vypravil také na Univerzitu KINGS (KEPCO International Nuclear Graduate School) ve městě Ulsan, kde se setkal s děkanem fakulty jaderného inženýrství a dalšími zástupci školy a projednal možnosti budoucí spolupráce s firmou TES zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje.

Veselé Vánoce a štastný nový rok 2019!

14.12.2018

PF_modre