Diagnostika TES na mezinárodní vědecké konferenci DEZ 2017

04.10.2017

Společnost TES s.r.o. se ve dnech 19. až 20. září 2017 zúčastnila mezinárodní vědeckotechnické konference DEZ 2017 (Diagnostika elektrických zariadení), která se konala pod záštitou Elektrotechnické fakulty ŽU v Žilině.  Program konference se věnoval především problematice diagnostiky a měření v oblastech elektrotechniky a elektrotechnologie. Firma TES s.r.o. se ve svém příspěvku zaměřila na diagnostiku stavu vn asynchronních motorů měřením a analýzou elektrických veličin. V rámci prezentace byl také představen monitorovací systém MOSAD®-6 využívaný při této diagnostice, který firma TES s.r.o. vyvinula za finanční spoluúčasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu FR-TI3/016.

Zlatá medaile pro Zdeňka Motyčku

08.08.2017

Poděkování a velký respekt od vedení společnosti TES s.r.o. a všech spolupracovníků patří našemu kolegovi Zdeňkovi Motyčkovi za dlouhodobé dárcovství krve. V minulých dnech byl Zdeněk oceněn zlatou medailí prof.  MUDr. J. Janského,  kterou Český červený kříž uděluje za dovršených 40 odběrů krve a krevních složek. Zdeněk pracuje v naší společnosti v sekci výzkumu a vývoje jako specialista HW a SW a krev daruje již od svých osmnácti let.  Je aktivním sportovcem, pečuje o své zdraví a také ho prostřednictvím dárcovství krve sám daruje.  Jeho příkladného jednání si velice vážíme. Těší nás,  že v našem týmu je takových odvážných kolegů více, např. Ivo Brhlík, Lucie Fejtová, Pavel Maxa a další se nechají inspirovat.

Stříbrná medaile pro Lucii Fejtovou

26.09.2017

V září dovršila 20 bezpříspěvkových odběrů krve naše kolegyně Lucie Fejtová a byla oceněna stříbrnou medailí prof. MUDr. J. Jánského. Lucii patří velký obdiv všech spolupracovníků a poděkování od vedení společnosti TES, kde pracuje jako asistentka ředitele. K dárcovství ji před čtyřmi lety přivedl její manžel, který je také dlouholetým dárcem krve. A důvod je dle Lucie zřejmý.  Nikdy nevíte, kdy ji budete sami potřebovat!

Vývoj nového softwaru pro diagnostiku velkých asynchronních motorů

30.05.2017

Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT v Brně vyvíjí specifický software pro analýzu signálů měřených na napájecích vedeních výkonných asynchronních motorů s použitím metody MCSA (Motor Current Signature Analysis). Software je klíčovou součástí metody diagnostiky stavu asynchronních motorů umožňující periodické analýzy s cílem porovnání vývoje technického stavu motoru v rámci plánu prediktivní údržby a řízení jejich životnosti.  Software společně s měřicím zařízením bude pravidelně využíván pro technické analýzy velkých motorů v jaderných i klasických elektrárnách případně dalších průmyslových podnicích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).