TES vyvíjí prototyp senzorů částečných výbojů v pásmu UHF

16.07.2018

Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno vyvíjí inovované senzory pro detekci částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech.

Systém detekce částečných výbojů je jedním ze zásadních prvků monitoringu stavu transformátorů. Systém založený na snímání a zpracování elektromagnetického signálu v kmitočtovém pásmu UHF (300-3000 MHz) je vývojově nejpokročilejší a umožňuje mimo detekce i prostorovou lokalizací místa vzniku výboje. Součástí senzoru je aktivně řízená elektronika pro předzpracování signálu a přenos signálu do hlavní jednotky systému. Vzhledem k prostředí použití musí být senzory koncipovány s ohledem na klimatickou, elektromagnetickou a mechanickou odolnost.

Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012949 je spolufinancován Evropskou unií.

Kam kráčíš jádro? - co nabízí Letní škola jaderného inženýrství 2018

31.05.2018

Společnost TES s.r.o. podporuje společně s dalšími partnery (ČEZ, a.s.; ČNS; CV Řež s.r.o.; Škoda JS, a.s; ČVUT Praha;  CENEN) letošní již 11. ročník Letní školy jaderného inženýrství, která se koná ve dnech 31. 8 – 07. 09. 2018 v Novosedlech nad Nežárkou. K účasti jsou zváni zájemci o problematiku budoucího vývoje jaderné energetiky, zejména pak studenti z různých vysokých škol ČR, ať již bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Na programu jsou tematicky zaměřené přednášky z praxe či netradičních jaderných témat, exkurze, jaderné soutěže, jaderná kinematografie, jaderné i nejaderné aktivity. Vše bude zajišťováno odborníky z praxe a českých vysokých škol. Studenti se mohou registrovat přes webové rozhraní na lsji.cz a mohou také klást dotazy přes FB nebo přímo na organizátory přes info@lsji.cz.

Rozhovor s výkonným ředitelem společnosti TES s.r.o. Otou Marečkem pro časopis All for Power

29.03.2018

Oto Mareček pro AllforPower

„Naším cílem je aplikovat při údržbě jaderného zařízení nové nedestruktivní diagnostické metody“ říká v rozhovoru pro letošní první vydání časopisu All for Power Oto Mareček, výkonný ředitel společnosti TES s.r.o.

Ing. Oto Mareček nastoupil do společnosti TES s.r.o. po absolvování Fakulty elektrotechniky Vysokého učení technického v Brně a od té doby se jako specialista pro elektrickou část jaderných elektráren VVER-1000/V320 a VVER-440/V213  podílel na řadě investičních akcí řešících modernizace a uvádění do provozu elektrických zařízení v lokalitách jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Od roku 2004 působil na pozici vedoucího projektu a od roku 2013 byl vedoucím sekce elektro. Výkonným ředitelem společnosti byl jmenován 1. 9. 2017.

 V rozhovoru pro časopis All for Power představuje Ing. Oto Mareček firmu TES s.r.o. a její organizační strukturu, přibližuje činnosti a významné projekty jednotlivých specializovaných sekcí.  Více o tom, v čem spočívá technická podpora provozu jaderné elektrárny poskytovaná firmou TES s.r.o., a také o aplikaci nedestruktivních diagnostických metod či o realizaci projektů souvisejících se zajištěním jaderné bezpečnosti na českých i slovenských jaderných elektrárnách se můžete dočíst v rozhovoru, jehož celé znění naleznete zde:  

Pozvánka na 15. ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM

28.03.2018

Společnost TES s.r.o. s radostí podporuje letošní již 15. ročník benefičního koncertu Děti dětem. Koncert se koná v pátek dne 13. 4. 2018 v Třebíči, v divadle Pasáž od 16:30 hod. Kromě neobvyklého zážitku z  hudebních a tanečních vystoupení dětí také podpoříte dobrou věc. Letošní benefice bude věnována ekoncentru Chaloupky o.p.s. a jejich novému pracovišti Zahrada u řeky v Třebíči. Další část výtěžku je určena k nákupu hudebních nástrojů pro terapii „Snoezelen“ Rané péče Třebíč. Jistě Vás zaujme netradiční složení orchestru i tanečníci. Jsou to převážně děti ze základní umělecké školy v Třebíči a Náměšti nad Oslavou, k učinkování jsou však zvaní všichni „talentovaní i netalentovaní“, jak říká pan Bac. Frank Spekhorst, předseda občanského sdružení KidsForKids, které celý koncert organizuje pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina pana MUDr.  Jiřího Běhounka a H.E. ret.  Magdy Vašáryové.