Jarní konference CAMP

16.06.2014

Ve dnech 14. až 16. května se Ing. Petr Heralecký ze společnosti TES s.r.o. zúčastnil jarní konference CAMP (Code Application Maintenance Program) v hlavním městě Chorvatska Záhřebu. Konference byla pořádána ve spolupráci dozorného úřadu U.S. NRC a univerzity FER Záhřeb. Firma TES zde prezentovala výsledky „Validačních výpočtů výpadků Hlavních Cirkulačních Čerpadel (HCČ) na jaderné elektrárně Temelín v prostředí TH kódu TRACE V5.0“. Cílem prezentovaných výpočtů bylo posoudit schopnosti systémového TH kódu TRACE V5.0 predikovat multidimenzionální proudění v tlakové nádobě reaktoru jaderné elektrárny typu VVER-1000.

Celý článek

Měření elektrických parametrů nouzového generátoru na 2. bloku JE Temelín

10.06.2014

Ve dnech 4. a 5. června 2014 byl v lokalitě elektrárny Temelín úspěšně uveden do provozu nově instalovaný generátor s dieselovým motorem určený jako nouzový zdroj elektrické energie pro případ úplného výpadku elektrického napájení elektrárny, označovaného jako SBO (Station Blackout).
V průběhu zkoušek uvádění generátoru do provozu pracovníci naší firmy TES s.r.o. úspěšně odměřili a vyhodnotili průběhy všech důležitých elektrických veličin dokladujících dodržení technických a garantovaných parametrů generátoru požadovaných koncovým zákazníkem, společností ČEZ a.s.

Celý článek

Instalace zařízení pro diagnostiku částečných výbojů generátoru 1000 MW na ETE

10.06.2014

V průběhu odstávky 2. výrobního bloku na jaderné elektrárně Temelín pracovníci TES s.r.o. provedli ve spolupráci s firmami BRUSH SEM s.r.o. a Tectra a.s. instalaci systému TurboGuard II pro měření částečných výbojů generátoru 1000 MW. Diagnostiku částečných výbojů je vhodné instalovat u generátorů vyšších výkonů hlavně s ohledem na vyšší výstupní napětí a tedy vyšší namáhání izolačního systému generátoru. Účelem měření částečných výbojů je včasná predikce závady izolačního systému generátoru ještě před rozvinutím závažné poruchy.

Prezentace TES na 15. ročníku mezinárodní vědecké konference EPE 2014

26.05.2014

Ve dnech 12. až 14. května 2014 se v hotelu Santon v Brně konal 15. ročník  mezinárodní vědeckotechnické konference EPE 2014 (Electric Power Engineering 2014). Konferenci zaměřenou na  problematiku týkající se energetiky a silnoproudé elektrotechniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe pořádalo Vysoké učení technické Brno, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. V rámci jaderné sekce této konference přednesl Ing. Martin Blaha z firmy TES s.r.o. příspěvek s názvem “Validace kódu TRACE na základě experimentálních testů na stendu PSB VVER”.