S kapkou krve dávají naději

22.07.2014

Společnost TES s.r.o. podporuje své zaměstnance v bezpříspěvkovém dárcovství krve a jednotlivých krevních složek a oceňuje jejich příkladné jednání a ochotu pomáhat ostatním lidem v nouzi a v mnoha případech i zachraňovat životy. Poděkování od vedení společnosti a uznání ostatních kolegů  patří  Ing. Zdeňku Klugovi (Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Jánského), Ing. Ivo Brhlíkovi (Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Jánského), Zdeňku Motyčkovi (Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Jánského) a  Ing. Martinu Sohrovi (Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Jánského).

Celý článek

Měření vybíjení akubaterií I. kategorie ZN v podmínkách SBO v ETE

22.07.2014

Podobně jako na JE Dukovany byla při odstávce na 1.HVB JE Temelín pracovníky firmy TES s.r.o. provedena  zkouška reálné vybíjecí doby akubaterií I. kategorie zajištěného napájení 1. reaktorového bloku v podmínkách simulujících úplný výpadek elektrického napájení elektrárny SBO (Station Blackout).

Celý článek

Nový přírůstek do našeho portfolia výpočetních kódů

21.07.2014

V uplynulých dnech byla podepsána smlouva mezi TES s.r.o. a SÚJB o přistoupení naší firmy do programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). V rámci tohoto programu jsou účastníkům zpřístupněny nejmodernější výpočetní prostředky určené pro simulaci těžkých havárií. V našem případě se jedná především o počítačový kód MELCOR, se kterým byly neprodleně zahájeny ověřovací práce v oblasti výpočtů tlaku v kontejnmentu po haváriích typu LOCA s využitím dat z experimentálního zařízení BC V-213.

Dlouhodobých cílem je pak vytvořit komplexní model bloku JE tak, aby umožnil modelování všech důležitých jevů vyskytujících se při těžké havárii (tavení paliva, relokace roztavených materiálů a jejich interakce s betonem, vývin vodíku a jeho hoření, šíření radioaktivních materiálů, atd.).

Diagnostické systémy TES na workshopu MAAE o programech preventivní údržby

18.07.2014

Ve dnech 23. – 26. června 2014 se společnost TES zúčastnila regionálního workshopu na téma aplikace programů preventivní a prediktivní údržby, který se konal ve spolupráci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a jaderné elektrárny Dukovany.
Cílem workshopu byla výměna aktuálních zkušeností z implementace programů preventivní údržby a prezentace praktických příkladů, které poskytly mezinárodnímu auditoriu informace o vhodných metodách, technologiích a přístupech použitelných v rámci optimalizace údržby jaderných zařízení.

Celý článek