Odborný seminář firmy TES na konferenci ERIN 2014

24.04.2014

V rámci konference ERIN 2014 (Education, Research, INnovation 2014) proběhl v Blansku dne 23. dubna 2014 pod garancí firmy TES odborný seminář s názvem “Verifikace a validace výpočtových modelů v oblasti jaderné energetiky”. V rámci tohoto semináře vedoucí sekce výpočtových analýz a jaderné bezpečnosti Ing. Martin Blaha prezentoval studentům, mladým vědcům a doktorandům z technických univerzit v ČR zkušenosti firmy TES v této oblasti. Seminář se uskutečnil v rámci spolupráce firmy TES s.r.o. s VUT Brno.

Měření vlastní spotřeby paroplynového cyklu v elektrárně Počerady

17.04.2014

V únoru a březnu 2014 pracovníci naší firmy TES s.r.o. realizovali měření proudových a napěťových poměrů vlastní spotřeby na paroplynovém cyklu v elektrárně Počerady při průběhu záskoků mezi pracovními a rezervními přívody vybraných rozvoden a technologických úsekových rozvaděčů. Dále byly ověřeny proudové a napěťové poměry na vlastní spotřebě při průběhu automatiky postupného spouštění spotřebičů a sekvence zatěžování dieselgenerátoru.

Celý článek

Měření vybíjení akubaterií I. kategorie ZN v podmínkách SBO

14.03.2014

Na 3. bloku JE Dukovany právě probíhá plánovaná odstávka, v jejímž průběhu naši specialisté provádějí řadu činností. Firma TES při této odstávce mimo jiné realizovala zkoušku reálné vybíjecí doby akubaterií I. kategorie zajištěného napájení 3. reaktorového bloku v podmínkách simulujících úplný výpadek elektrického napájení elektrárny SBO (Station Blackout).

 

Požadavek na provedení této zkoušky vyplývá z Národního akčního plánu opatření po havárii na JE Fukushima. Analogickou zkoušku budeme letos zajišťovat i na JE Temelín.

TES rozvíjí aktivity v oblasti Perského zálivu

28.01.2014

Dne 21. ledna 2014 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi TES s.r.o. a společností World Management International. Cílem této dohody je založení obchodního zastoupení TES ve Spojených arabských emirátech. Obchodní zastoupení bude potom koordinovat naše aktivity ve všech zemích Arabského zálivu, především však činnosti na JE Barakah (4xAPR-1400) v SAE, která je momentálně ve výstavbě.