NUSIM 2014

04.12.2014

Logo_Nusim

Letošní konference NUSIM 2014 řešila vzájemné souvislosti technických aspektů dlouhodobého provozování jaderných elektráren. Ve dnech 20. – 21 listopadu se v lázních Jeseník sešlo více než 100 českých a slovenských odborníků jaderné energetiky. Nosným tématem byly zejména technické aspekty, ale hovořilo se také o ekonomické stránce dlouhodobého provozování JE a jeho politické a širší společenské akceptovatelnosti.

Ing. Martin Blaha ze společnosti TES s.r.o. se ve své prezentaci věnoval validaci výpočtových modelů bazénu skladování vyhořelého paliva VVER-1000 srovnáním s daty naměřenými v BSVP JE Temelín. Bazén skladování vyhořelého paliva (BSVP) je jednou z mnoha klíčových komponent jaderné elektrárny. Výpočty teplotního namáhání hermetického obkladu BSVP přispívají k vyhodnocování stavu a zbytkové životnosti zařízení.

Instalace zařízení pro diagnostiku částečných výbojů generátoru 1000 MW na ETE – 1.HVB

17.10.2014

Při odstávce 1. výrobního bloku na jaderné elektrárně Temelín pracovníci TES s.r.o. provedli ve spolupráci s firmami BRUSH SEM s.r.o. a Tectra a.s. instalaci systému TurboGuard II pro měření částečných výbojů generátoru 1000 MW. Při instalaci byly implementovány  zkušenosti získané z instalace totožného zařízení na 2. výrobním bloku  před několika týdny.

Celý článek

Publikován NUREG/IA-0449

15.09.2014

V rámci mezinárodního programu CAMP zveřejnila Komise pro jaderný dozor USA (US NRC) již naši třetí publikaci NUREG/IA. Publikace obsahuje výsledky „Post-test výpočtu upper plenum break 11% na experimentálním zařízení PSB-VVER v prostředí TH kódů TRACE V5.0 a RELAP5/MOD3.3“, které byly na podzim roku 2013 prezentovány a akceptovány jako „In-kind Contribution“, tj. příspěvek k vývoji a validaci TH kódů za Českou republiku v rámci programu CAMP. Publikované výsledky výpočtů v prostředí TH kódu TRACE byly připraveny v rámci výzkumného projektu FI-IM5/150 programu IMPULS sponzorovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Celý článek

Měření elektrických parametrů nouzového generátoru na 1. bloku JE Temelín

27.08.2014

Ve dnech 15. až 19. srpna 2014 byl na 1. bloku JE Temelín uveden do provozu další nově instalovaný generátor s dieselovým motorem určený jako nouzový zdroj elektrické energie pro případ úplného výpadku elektrického napájení elektrárny, označovaného jako SBO (Station Blackout).
V průběhu zkoušek uvádění motorgenerátoru do provozu pracovníci naší firmy TES s.r.o. úspěšně odměřili a vyhodnotili průběhy všech důležitých elektrických veličin dokladujících dodržení technických a garantovaných parametrů motorgenerátoru požadovaných koncovým zákazníkem, společností ČEZ a.s.

Celý článek