Měření elektrických parametrů nouzového generátoru na 1. bloku JE Temelín

27.08.2014

Ve dnech 15. až 19. srpna 2014 byl na 1. bloku JE Temelín uveden do provozu další nově instalovaný generátor s dieselovým motorem určený jako nouzový zdroj elektrické energie pro případ úplného výpadku elektrického napájení elektrárny, označovaného jako SBO (Station Blackout).
V průběhu zkoušek uvádění motorgenerátoru do provozu pracovníci naší firmy TES s.r.o. úspěšně odměřili a vyhodnotili průběhy všech důležitých elektrických veličin dokladujících dodržení technických a garantovaných parametrů motorgenerátoru požadovaných koncovým zákazníkem, společností ČEZ a.s.

Celý článek

S kapkou krve dávají naději

22.07.2014

Společnost TES s.r.o. podporuje své zaměstnance v bezpříspěvkovém dárcovství krve a jednotlivých krevních složek a oceňuje jejich příkladné jednání a ochotu pomáhat ostatním lidem v nouzi a v mnoha případech i zachraňovat životy. Poděkování od vedení společnosti a uznání ostatních kolegů  patří  Ing. Zdeňku Klugovi (Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Jánského), Ing. Ivo Brhlíkovi (Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Jánského), Zdeňku Motyčkovi (Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Jánského) a  Ing. Martinu Sohrovi (Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Jánského).

Celý článek

Měření vybíjení akubaterií I. kategorie ZN v podmínkách SBO v ETE

22.07.2014

Podobně jako na JE Dukovany byla při odstávce na 1.HVB JE Temelín pracovníky firmy TES s.r.o. provedena  zkouška reálné vybíjecí doby akubaterií I. kategorie zajištěného napájení 1. reaktorového bloku v podmínkách simulujících úplný výpadek elektrického napájení elektrárny SBO (Station Blackout).

Celý článek

Nový přírůstek do našeho portfolia výpočetních kódů

21.07.2014

V uplynulých dnech byla podepsána smlouva mezi TES s.r.o. a SÚJB o přistoupení naší firmy do programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). V rámci tohoto programu jsou účastníkům zpřístupněny nejmodernější výpočetní prostředky určené pro simulaci těžkých havárií. V našem případě se jedná především o počítačový kód MELCOR, se kterým byly neprodleně zahájeny ověřovací práce v oblasti výpočtů tlaku v kontejnmentu po haváriích typu LOCA s využitím dat z experimentálního zařízení BC V-213.

Dlouhodobých cílem je pak vytvořit komplexní model bloku JE tak, aby umožnil modelování všech důležitých jevů vyskytujících se při těžké havárii (tavení paliva, relokace roztavených materiálů a jejich interakce s betonem, vývin vodíku a jeho hoření, šíření radioaktivních materiálů, atd.).