Měření vybíjení akubaterií I. kategorie ZN v podmínkách SBO v ETE

22.07.2014

Podobně jako na JE Dukovany byla při odstávce na 1.HVB JE Temelín pracovníky firmy TES s.r.o. provedena  zkouška reálné vybíjecí doby akubaterií I. kategorie zajištěného napájení 1. reaktorového bloku v podmínkách simulujících úplný výpadek elektrického napájení elektrárny SBO (Station Blackout).

Celý článek

Nový přírůstek do našeho portfolia výpočetních kódů

21.07.2014

V uplynulých dnech byla podepsána smlouva mezi TES s.r.o. a SÚJB o přistoupení naší firmy do programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). V rámci tohoto programu jsou účastníkům zpřístupněny nejmodernější výpočetní prostředky určené pro simulaci těžkých havárií. V našem případě se jedná především o počítačový kód MELCOR, se kterým byly neprodleně zahájeny ověřovací práce v oblasti výpočtů tlaku v kontejnmentu po haváriích typu LOCA s využitím dat z experimentálního zařízení BC V-213.

Dlouhodobých cílem je pak vytvořit komplexní model bloku JE tak, aby umožnil modelování všech důležitých jevů vyskytujících se při těžké havárii (tavení paliva, relokace roztavených materiálů a jejich interakce s betonem, vývin vodíku a jeho hoření, šíření radioaktivních materiálů, atd.).

Diagnostické systémy TES na workshopu MAAE o programech preventivní údržby

18.07.2014

Ve dnech 23. – 26. června 2014 se společnost TES zúčastnila regionálního workshopu na téma aplikace programů preventivní a prediktivní údržby, který se konal ve spolupráci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a jaderné elektrárny Dukovany.
Cílem workshopu byla výměna aktuálních zkušeností z implementace programů preventivní údržby a prezentace praktických příkladů, které poskytly mezinárodnímu auditoriu informace o vhodných metodách, technologiích a přístupech použitelných v rámci optimalizace údržby jaderných zařízení.

Celý článek

Jarní konference CAMP

16.06.2014

Ve dnech 14. až 16. května se Ing. Petr Heralecký ze společnosti TES s.r.o. zúčastnil jarní konference CAMP (Code Application Maintenance Program) v hlavním městě Chorvatska Záhřebu. Konference byla pořádána ve spolupráci dozorného úřadu U.S. NRC a univerzity FER Záhřeb. Firma TES zde prezentovala výsledky „Validačních výpočtů výpadků Hlavních Cirkulačních Čerpadel (HCČ) na jaderné elektrárně Temelín v prostředí TH kódu TRACE V5.0“. Cílem prezentovaných výpočtů bylo posoudit schopnosti systémového TH kódu TRACE V5.0 predikovat multidimenzionální proudění v tlakové nádobě reaktoru jaderné elektrárny typu VVER-1000.

Celý článek