Průkazné zkoušky nouzového doplňování bloků EDU mobilním požárním čerpadlem

15.01.2015

FOX

V prosinci 2014 proběhly pod vedením expertů TES průkazné zkoušky mobilních požárních čerpadel FOX III na alternativní doplňování parogenerátorů (PG) a bazénů skladování vyhořelého paliva (BSVP). Zkoušky byly zrealizovány v rámci opatření vyplývajících ze zátěžových testů (stresstestů) elektrárny. Pracovníci TES připravili program zkoušek, podíleli se na realizaci zkoušek a následně provedli i jejich vyhodnocení. Zkoušky potvrdily, že čerpadla FOX III poháněná spalovacím motorem jsou schopna zajistit odvod tepla z reaktorů a bazénů skladování vyhořelého paliva JE Dukovany i v podmínkách úplné ztráty elektrického napájení JE (blackout).

PF 2015

18.12.2014

PF_2015

Vážení obchodní přátelé,

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a se vstupem do nového roku Vám i Vašim blízkým především hodně zdraví, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce a těšíme se na další úspěšnou spolupráci s Vámi v roce 2015.

Tým společnosti TES s.r.o.

NUSIM 2014

04.12.2014

Logo_Nusim

Letošní konference NUSIM 2014 řešila vzájemné souvislosti technických aspektů dlouhodobého provozování jaderných elektráren. Ve dnech 20. – 21 listopadu se v lázních Jeseník sešlo více než 100 českých a slovenských odborníků jaderné energetiky. Nosným tématem byly zejména technické aspekty, ale hovořilo se také o ekonomické stránce dlouhodobého provozování JE a jeho politické a širší společenské akceptovatelnosti.

Ing. Martin Blaha ze společnosti TES s.r.o. se ve své prezentaci věnoval validaci výpočtových modelů bazénu skladování vyhořelého paliva VVER-1000 srovnáním s daty naměřenými v BSVP JE Temelín. Bazén skladování vyhořelého paliva (BSVP) je jednou z mnoha klíčových komponent jaderné elektrárny. Výpočty teplotního namáhání hermetického obkladu BSVP přispívají k vyhodnocování stavu a zbytkové životnosti zařízení.

Instalace zařízení pro diagnostiku částečných výbojů generátoru 1000 MW na ETE – 1.HVB

17.10.2014

Při odstávce 1. výrobního bloku na jaderné elektrárně Temelín pracovníci TES s.r.o. provedli ve spolupráci s firmami BRUSH SEM s.r.o. a Tectra a.s. instalaci systému TurboGuard II pro měření částečných výbojů generátoru 1000 MW. Při instalaci byly implementovány  zkušenosti získané z instalace totožného zařízení na 2. výrobním bloku  před několika týdny.

Celý článek