ZLATÝ AMPER 2015

02.04.2015

ZLATY_AMPER 2015-web

Měřicí systém MOSAD®-MST-PD získal na 24. Mezinárodním veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ocenění ZLATÝ AMPER. Systém byl vyroben na základě zkušeností a ověřovacích měření prototypu MOSAD®-PD-UHF, který vznikl jako jeden z výstupů projektu FR-TI1/001 realizovaného ve spolupráci TES s.r.o., EGU-HV Laboratory a.s. a ÚTEE FEKT VUT v Brně za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Více o systému MOSAD®-MST-PD zde.

Konference „Malé jaderné reaktory pro energetiku a potenciál jejich využití pro Českou republiku“

23.03.2015

Male zdroje konference

Společnost TES s.r.o. byla partnerem pražské konference na téma „Malé jaderné reaktory pro energetiku a potenciál jejich využití pro Českou republiku“. Konferenci uspořádala společnost EventEra ve spolupráci s FJFI a ÚJV Řež, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem konference bylo poskytnout základní informace o stavu vývoje a o potenciálním využití malých jaderných reaktorů (do 300 MWe) – tzv. SMR (Small Modular Reactor) pro energetické účely, zejména v teplárenství a elektroenergetice nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Pozvánka na Konferenci „5. blok JE Dukovany“

18.03.2015

5blok JEDukovany

Dne 25. března 2015 se bude v Třebíči v Hotelu Atom konat konference ohledně výstavby 5. bloku JE Dukovany, jak je plánováno v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR. Firma TES s.r.o. jako partner konference by Vás tímto chtěla pozvat na tuto zajímavou akci, na které vystoupí zástupci státu, jaderného průmyslu i veřejnosti. Součástí také bude široká diskuse na téma harmonogram výstavby, rozhodnutí o investorovi, jaký bude legislativní proces, způsob financování a zda je stát, region a jaderný průmysl na tuto stavbu vůbec připraven.

Více na http://patyblokdukovany.cz/

Průkazné zkoušky nouzového doplňování bloků EDU mobilním požárním čerpadlem

15.01.2015

FOX

V prosinci 2014 proběhly pod vedením expertů TES průkazné zkoušky mobilních požárních čerpadel FOX III na alternativní doplňování parogenerátorů (PG) a bazénů skladování vyhořelého paliva (BSVP). Zkoušky byly zrealizovány v rámci opatření vyplývajících ze zátěžových testů (stresstestů) elektrárny. Pracovníci TES připravili program zkoušek, podíleli se na realizaci zkoušek a následně provedli i jejich vyhodnocení. Zkoušky potvrdily, že čerpadla FOX III poháněná spalovacím motorem jsou schopna zajistit odvod tepla z reaktorů a bazénů skladování vyhořelého paliva JE Dukovany i v podmínkách úplné ztráty elektrického napájení JE (blackout).