Instalace zařízení pro diagnostiku částečných výbojů generátoru 1000 MW na ETE – 1.HVB

17.10.2014

Při odstávce 1. výrobního bloku na jaderné elektrárně Temelín pracovníci TES s.r.o. provedli ve spolupráci s firmami BRUSH SEM s.r.o. a Tectra a.s. instalaci systému TurboGuard II pro měření částečných výbojů generátoru 1000 MW. Při instalaci byly implementovány  zkušenosti získané z instalace totožného zařízení na 2. výrobním bloku  před několika týdny.

Celý článek

Publikován NUREG/IA-0449

15.09.2014

V rámci mezinárodního programu CAMP zveřejnila Komise pro jaderný dozor USA (US NRC) již naši třetí publikaci NUREG/IA. Publikace obsahuje výsledky „Post-test výpočtu upper plenum break 11% na experimentálním zařízení PSB-VVER v prostředí TH kódů TRACE V5.0 a RELAP5/MOD3.3“, které byly na podzim roku 2013 prezentovány a akceptovány jako „In-kind Contribution“, tj. příspěvek k vývoji a validaci TH kódů za Českou republiku v rámci programu CAMP. Publikované výsledky výpočtů v prostředí TH kódu TRACE byly připraveny v rámci výzkumného projektu FI-IM5/150 programu IMPULS sponzorovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Celý článek

Měření elektrických parametrů nouzového generátoru na 1. bloku JE Temelín

27.08.2014

Ve dnech 15. až 19. srpna 2014 byl na 1. bloku JE Temelín uveden do provozu další nově instalovaný generátor s dieselovým motorem určený jako nouzový zdroj elektrické energie pro případ úplného výpadku elektrického napájení elektrárny, označovaného jako SBO (Station Blackout).
V průběhu zkoušek uvádění motorgenerátoru do provozu pracovníci naší firmy TES s.r.o. úspěšně odměřili a vyhodnotili průběhy všech důležitých elektrických veličin dokladujících dodržení technických a garantovaných parametrů motorgenerátoru požadovaných koncovým zákazníkem, společností ČEZ a.s.

Celý článek

S kapkou krve dávají naději

22.07.2014

Společnost TES s.r.o. podporuje své zaměstnance v bezpříspěvkovém dárcovství krve a jednotlivých krevních složek a oceňuje jejich příkladné jednání a ochotu pomáhat ostatním lidem v nouzi a v mnoha případech i zachraňovat životy. Poděkování od vedení společnosti a uznání ostatních kolegů  patří  Ing. Zdeňku Klugovi (Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Jánského), Ing. Ivo Brhlíkovi (Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Jánského), Zdeňku Motyčkovi (Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Jánského) a  Ing. Martinu Sohrovi (Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Jánského).

Celý článek