Podpora jaderného dozoru při spouštění 3. a 4. bloku JE Mochovce

11.04.2016

UJD

Společnosti TES, jako lídru konsorcií firem, se podařilo získat významný kontrakt na vědecko-technickou podporu Úřadu jaderného dozoru (ÚJD) Slovenské republiky při spouštění 3. a 4. bloku JE Mochovce. V rámci projektu bude firma TES poskytovat nezávislou podporu jadernému dozoru v oblasti posuzovací a kontrolní činnosti s důrazem na dodržování zásad jaderné bezpečnosti. Součástí projektu bude nejen posuzování dokumentace, ale i nepřetržitý monitoring prací na JE Mochovce až do úspěšného ukončení všech předepsaných zkoušek. Členy konzorcia pro tento projekt jsou dále VÚJE, a.s. a ÚJV Řež, a.s.

Slavnostní recepce na velvyslanectví Státu Kuvajt v Praze

24.02.2016

Velvislanectvi Kuvajt efect2

Dne 24.2.2016 se pan generální ředitel Martin Štajgl zúčastnil slavnostní recepce pořádané u příležitosti státního svátku velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze.

Slavnostní projevy přednesli jeho excelence pan velvyslanec Ayman Mohammad ALADSANI a pan Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR.

Závěrečné oponentní řízení projektu MPO-TI/016

28.01.2016

Uzavreni projektu MPO 1

Dne 26. ledna 2016 proběhlo Závěrečné oponentní řízení projektu MPO-TI/016 "Výzkum a vývoj progresivních metod pro zkoušky elektrického zařízení elektrárenských bloků při uvádění do provozu". V rámci tohoto projektu byly úspěšně vyvinuty Metodiky zkoušek uvádění elektrických zařízení elektrárenských bloků do provozu a Prototyp měřicí ústředny označený MOSAD®-6, schopný zaznamenat požadované analogové a dvouhodnotové signály. Uspořádání monitorovacího a záznamového zařízení na platformě měřících ústředen MOSAD®-6 je chráněno užitným vzorem CZ 28604 U1. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

25.01.2016

Cena hejtmana kraje za spolecenskou odpovednost podnikatelsky sektor

Firma TES s.r.o. se přihlásila do soutěže o „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2015", kterou vyhlásil Hejtman Kraje Vysočina spolu s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z.s., a Vysočina Education, p.o.. Cílem je ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Firma TES si stanovuje vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečuje o své zaměstnance a podporuje rozvoj enviromentálního prostředí v regionu.

« Předchozí 1 6 8 9 10 11 12 13 14 17 22 Následující »